No 6/4 (2007)

Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Spis treści

Theory

Kompetencje językowe i komunikacyjne współczesnego nauczyciela edukacji elementarnej
Urszula Ordon
5-12
Edukacja językowa dziecka w systemie Marii Montessori
Katarzyna Krzysztoforska
12-19
Rola zajęć plastycznych w komunikowaniu się dzieci ze światem
Ewa Piwowarska
19-27
Technika swobodnego tekstu elementem kształcenia języka i twórczego myślenia dziecka
Lidia Zaręba
27-31
Edukacja językowa dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dwujęzyczności na etapie przedszkolnym
Anita Szczepan
31-36
Rola przekazu radiowego w kształceniu językowym dziecka
Wanda Grelowska
37-42
Rola nauczyciela w kształceniu językowym dzieci w wieku przedszkolnym
Edyta Skoczylas-Krotla, Edyta Sadowska
43-48

Practice

Scenariusz zintegrowanych zajęć z językiem angielskim w klasie I
Jolanta Karbowniczek
49-57
Edukacja językowa w przedszkolu
Małgorzata Urbańska
58-62
Edukacja obcojęzyczna dzieci w wieku wczesnoszkolnym
Mariusz Grabowski
62-65
Święto Halloween jako pretekst do nauki kultury brytyjskiej w języku angielskim – przykład lekcji
Michał Kopyciak
66-68
Poliglota w szkolnym mundurku
Magdalena Grabałowska
69-74
Edukacja lingwistyczna w zakresie języka ojczystego w przedszkolu – propozycje ćwiczeń i zabaw językowych
Milena Wrońska
74-78
Rola zabaw w kształceniu języka mówionego dziecka w wieku przedszkolnym
Dagmara Hawryło
78-81

Visiting the...

Miejskie Przedszkole nr 14 w Częstochowie
Ewa Gregorczyk
82-86

Teaching Foreing Languages to Children - Practice

Drama = ciekawość - działanie - odkrycie
Ewa Raźniak
87-102

Reviews

Emocje, uczucia i społeczne zachowania emocjonalne dzieci 6-letnich i 7-letnich (badania własne)
Aleksandra Skowrońska
103-108
Recenzja książki ks. Andrzeja Zwolińskiego „Dźwięk w relacjach społecznych”
Anna Pękala
109-110

Bibliography

Języki obce w nauczaniu wczesnoszkolnym. Zestawienie literatury z lat 2000–2007
Bernarda Śmigielska, Agnieszka Chmielewska
110-116