No 7-8/1 (2008)

Edukacja przyrodnicza w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Spis treści

Theory

„Ochrona atmosfery” na poziomie edukacji elementarnej
Wanda Grelowska
5-9
Edukacja ekologiczna w przedszkolu. Kilka uwag o wymaganiach programowych i wskazaniach metodycznych
Maria Królica
10-22
Regionalizm w kształceniu zintegrowanym
Lidia Pawelec
23-35
Znaczenie edukacji przyrodniczej i ekologicznej w przedszkolu i w klasach I–III
Urszula Ordon
36-40
Edukacja ekologiczna w szkolnictwie polskim
Irena Jarzyńska
41-55
Leksyka przyrodnicza w książkach dla dzieci z serii „Poczytaj mi mamo”
Edyta Skoczylas-Krotla
56-61
„Z ekologią za pan brat”. Rozwijanie wrażliwości ekologicznej dzieci w młod-szym wieku szkolnym
Edyta Sadowska
62-67
Wymiar regionalny wycieczki szkolnej
Lidia Pawelec
68-77
Edukacja przyrodnicza w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Małgorzata Urbańska
78-80

Practice

Edukacja środowiskowa w programach nauczania zintegrowanego
Jolanta Karbowniczek
81-89
Program elementarnej edukacji ekologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów w młodszym wieku szkolnym
Mirosława Parlak
90-96
Scenariusze zajęć ekologicznych
Mirosława Parlak, Elżbieta Zyzik
97-99
„Z ekologią na Ty” – apel dla klas młodszych
Magdalena Grabałowska
100-105
„Zabawy z wodą”. Scenariusz zajęć dla dzieci pięcioletnich
Milena Wrońska
106-108
Natura wiosną w „Głosie przyrody” Marii Kowalewskiej i Marii Kownackiej
Dagmara Hawryło
109-112
Bajka terapeutyczna „O małej Wiewiórce”
Elżbieta Sobolewska, Magdalena Masłoń
113-114
Warsztatowe spotkania ze sztuką. Kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez działanie plastyczne
Sylwia Kurcab
114-118

Visiting the...

Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka „Elementarz”
Zenona Janoska
119-124

Teaching Foreing Languages to Children - Practice

Metoda reagowania całym ciałem
Aleksandra Raźniak
125-134

Reviews

Recenzja książki Hedwig Wilken pt. „Dzieci stają się przyjaciółmi przyrody”
Mirosława Parlak
135-137
Recenzja książki Urszuli Ordon „Nauczyciel w przestrzeni edukacyjnej jednoczącej się Europy”
Arkadiusz Marzec
138-139

Bibliography

Edukacja przyrodnicza w edukacji elementarnej. Zestawienie bibliograficzne w wyborze
Beata Loch
139-154