Pękala, Anna, Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej; Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska