Tkaczyk, Magdalena, Akademia Ignatianum w Krakowie