Pawlikowska, Maria, Akademia Ignatianum w Krakowie