Zajęcia dodatkowe w przedszkolu

  • Jolanta Karbowniczek Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Nauk o Wychowaniu, Katedra Dydaktyki i Wczesnej Edukacji Dziecka
  • Klaudia Nowakiewicz Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka w Siewierzu
Słowa kluczowe: zajęcia dodatkowe, formy aktywności, zainteresowania, rodzaje zajęć, dzieci w wieku przedszkolnym

Abstrakt

Obecnie coraz bardziej powszechne staje się zapisywanie dzieci na zajęcia dodatkowe. Oferta wielu placówek wychowania przedszkolnego również jest bardzo urozmaicona. Zajęcia te niewątpliwie mają wiele zalet – dzięki nim dzieci mogą wzbogacać swoją wiedzę, rozwijać pasje i zainteresowania, zawierać nowe znajomości. Warto jednak pamiętać, że aby miały korzystny wpływ na dziecko trzeba zachować rozsądek i umiar w ich doborze, oraz upewnić się, że dziecko chce w nich uczestniczyć i nie stanowią one dla niego dodatkowego obciążenia. Wielu rodziców wychodzi z założenia, że nie zapisanie dziecka na tego typu zajęcia jest zaniedbywaniem jego rozwoju i spowoduje, że będzie w przyszłości gorsze od swoich rówieśników. Efekt jest taki, że już roczne dzieci uczą się języków obcych, bo przecież im wcześniej tym lepiej. To wszystko ma na celu stymulowanie ich rozwoju, ułatwianie startu w przyszłość, odkrywanie ich pasji i talentów. Decyzję warto podejmować wspólnie, choć dziecko powinno mieć tutaj głos decydujący. Zajęcia dodatkowe nie tylkomają dostarczać korzyści edukacyjnych, ale też sprawiać przyjemność. Przedszkole to placówka oświatowa oferująca zajęcia dodatkowe, które stanowią wszechstronną i atrakcyjnąformę aktywności dziecka, służą rozwijaniu zainteresowań nauką, sztuką, techniką i życiem społecznym. Pełnią funkcję dydaktyczną i wychowawczą. Celem artykułu jest przedstawienie rodzaju zajęć dodatkowych oraz ukazanie współpracy rodziców z nauczycielem w organizowaniu czasu wolnego, który może być wykorzystany ciekawie, twórczo i kreatywnie.

Bibliografia

Buszkowski I., K. Michalec, Prace plastyczne rozwijające wyobraźnię, Żak, Warszawa 2009.

Jatulewicz E., Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, „Dyrektor Szkoły” (2008)4.

Kiełbasiewicz-Drozdowska I., W. Siwiński, Teoria i metodyka rekreacji, Wyd. Akademii Wychowania Fizycznego im E. Piaseckiego, Poznań 2001.

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Żak, Warszawa 2007.

Owczarek S, Gimnastyka przedszkolaka, WSiP, Warszawa 2011.

Panek A., Zajęcia pozalekcyjne w reformowanej szkole-oczekiwania, a rzeczywistość, Wyd. Naukowe AP, Kraków 2002.

Pięta J., Pedagogika czasu wolnego, „DrukTur”, Warszawa 2004.

Raczkowska J, Jaka jesteś rodzino?, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” (1997)2.

Winiarski R., Rekreacja i czas wolny, Łośgraf, Warszawa 2011.

Żelazkiewicz M., Skuteczność wychowawcza innowacji w zajęciach pozalekcyjnych, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” (1990)5.

Opublikowane
2016-06-28
Jak cytować
Karbowniczek, J., & Nowakiewicz, K. (2016). Zajęcia dodatkowe w przedszkolu. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, 10(35/1), 209-222. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/219