Teaching Songs or Educating Children through music?

  • Judit Györgyiné Koncz Faculty of Human Sciences, Institute of Pedagogy Gál Ferenc Theological College, Szeged
Słowa kluczowe: music teaching, development of personality, complex approach, special methods

Abstrakt

In Hungary, the present curriculum and the previous ones have accurately specified those educational tasks that must be taken into consideration when teaching all subjects and these tasks should also have an influence on the entire educational process. This, however, requires a complex way of thinking, a resolute change of view of the teacher and its realization in practice is an intricate task that calls for consideration. The study shows how musical education contributes to the harmonious development of the child and what kind of possibility of personality development is implied in moments of the singing lessons, respectively.

Bibliografia

Györgyiné Koncz J., A zenei nevelés tantervi szabályozása [The Control of Musical Education within the Curriculum]. Budapest: Károli Egyetemi Kiadó, 2007, 103 s. ISBN 978 963 06 3439 7.

Györgyiné Koncz J., Az énektanítás alapjai [Introduction to Teaching Songs]. Budapest: Károli Egyetemi Kiadó, 2008, 197 s. ISBN 978 963 87811 5 4.

Györgyiné Koncz J., A társas éneklés szokásának megalapozása kisgyermekkorban [Creating a Firm Foundation in Children for the Habit of Singing in Company]. in: Studia Caroliensia, IX. 2008. č. 3–4. s. 57‒66. ISSN 1419-1334.

Györgyiné Koncz J., A kiemelt fejlesztési feladatok a zenei nevelésben [Essential tasks for development within musical education] in: Györgyiné Koncz, J. ed.: Kompetencia – fejlesztés – érték. Elméleti és gyakorlati megközelítések [Competence – Development – Values. Theoretical and Practical Approaches]. Budapest: Károli Egyetemi Kiadó, 2008, s. 129‒144. ISBN 978 963 8711 3 0.

Györgyiné Koncz J., A zenei nevelés hatása a gyermeki személyiség fejlődésére [The Effect of Musical Education on Children’s Personal Development]. in: Baráth L. ed.: Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért [Science for Education – Education for Science.] Nitra: Nyitrai Konstantin Egyetem, Közép-Európai tanulmányok Kara., 2010. pp. 67-74. ISBN 978-80-8094-797-2.

Orsovics Y., Daltanítási módszerek és gyakorlati lehetőségeik az alapiskola alsó tagozatán [Methods for Teaching Songs and Their Practical Possibilities in Lower Primary Classes] in: Dr. Baráth, L. ‒ Dr. Viczay, I., ed.: Újítás és hagyomány a neveléstudományokban [Innovation and Tradition in Education] II. Nyitra: Nyitrai Konstantin Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara, Elementarisztika Tanszék, 2010, 5‒35. ISBN 978-80-8094-668-5.

Opublikowane
2016-07-09
Jak cytować
Koncz, J. G. (2016). Teaching Songs or Educating Children through music?. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, 1(22/4), 116-124. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/506