Folklor u Romów

  • Anna Nemcová Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku Inštitút Juraja Páleša v Levoči
  • Mária Migrová Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku Inštitút Juraja Páleša v Levoči
Słowa kluczowe: Folklore, Romani, Romani Folk Literature and Music

Abstrakt

During the last few years a considerable attention has been devoted to speaking and writing about Romani culture, especially their folklore. Our work is an introduction to the study of gypsy folk literature and music. Our aim was to present a compact presentation of knowledge about the Romani folklore, its forms, genres and contents which, in our opinion, are the source of understanding the inwardness of the Romani ethnic group. There can be shown the particularity of the Romani society, their ethical and moral regulators, the system of values and their aesthetic and religious opinion.

Bibliografia

Fabianova V., Folklórna tvorba Rómov, Nitra 2003.

Horváthová E., Cigáni na Slovensku, Bratislava 1963.

Hűbschmannová M., Slovesná tvorba slovenských Romů, [w:] Slovenský národopis, 36, 1, Bratislava 1988.

Elschek O., Pojem a základné znaky hudobného folkloru, [w:] Hudobno-vedné štúdie, III Bratislava 1959.

Drenko J., Rómska primáška Panna Cinková, [w:] Neznámi Rómovia. Bratislava 1992.

Krížová J., Krupová I., Vybrané špecifiká regionálnej výchovy v okolí Banskej Bystrice. Banská Bystrica 2007.

Krupová I., Rozvíjanie regionálneho povedomia žiakov 1. stupňa ZŠ so zameraním na využívanie tradičných ľudových remesiel, [w:] Dimenzie a perspektívy rozvoja osobnosti jednotlivca v súčasnej škole II. Predškolská pedagogika. Elementárna pedagogika. Výchova a umenie, red. Ivana Krupová, Beáta Akimjaková, Ružomberok 2009.

Majerčiak V., Legendárny primáš Jožko Piťo, [w:] Neznámi Rómovia. Bratislava 1992.

Pollák V., Potenciál cirkví a náboženských spoločnosti pri integrácii Rómov do spoločnosti, [w:] Kultúrne kontexty sociálnej interakcie a sociálnej komunikácie v etnicky zmiešaných lokálnych spoločenstvách, Nitra 2009.

Davidová E., Lidová hudba a písňe Romů, [w:] Černobílý život. Praha 2000.

Opublikowane
2017-03-06
Jak cytować
Nemcová, A., & Migrová, M. (2017). Folklor u Romów. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, (15-16/1-2), 149-154. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/759