Maria Montessori w roli nauczycielki

Paola Trabalzini

Abstrakt


Prezentowany esej jest analizą sylwetki Marii Montessori jako nauczycielki oraz jej kariery nauczycielskiej. W analizie przyjęto perspektywę historyczną, z odniesieniem do wybranych, kluczowych momentów w karierze nauczycielskiej M. Montessori, opisanych z pomocą jej własnych, wczesnych pism (często niepublikowanych), oraz wspomnień jej współpracowników i studentów. Maria Montessori rozpoczęła swoją karierę jako nauczycielka w 1899 roku w „Wyższym Instytucie Edukacji dla Kobiet”, a następnie kontynuowała pracę
w Szkole pedagogicznej Uniwersytetu Rzymskiego. Przedstawione rozważania ukazują, że M. Montessori uznawała za kluczowe: łączenie teorii z praktyką, wspieranie aktywnego udziału studentów, łączenie tego, czego się nauczyli w klasie szkolnej z działaniem w świecie zewnętrznym. Na podstawie swoich wczesnych nauczycielskich doświadczeń M. Montessori fundamentem swojego nauczania uczyniła zaangażowanie społeczne i obywatelskie, a także otwarcie się na porównanie i integrację zdobytych doświadczeń z pracą i badaniami empirycznymi.


Słowa kluczowe


Kariera nauczycielska Marii Montessori; rola nauczyciela; perspektywa historyczna; styl nauczania; zaangażowanie społeczne i obywatelskie

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Boni Fellini P., I segreti della fama, [Secrets of Fame], Centro Editoriale dell’Osservatore, Rome 1955.

Bruner J., Il conoscere. Saggi per la mano sinistra [On Knowing. Essays for the Left Hand], Armando, Rome 2005 (1st edition, 1964).

Maccheroni A.M., Come conobbi Maria Montessori [As I Knew Maria Montessori], Edizioni “Vita dell’Infanzia”, Rome 1956 (1st English edition entitled A True Romance. Doctor Montessori as I Knew Her, 1947).

Montessori M. Jr., Maria Montessori mia nonna [Maria Montessori, My Grandmother], in “Il Quaderno Montessori”, year V, no.19, Autumn 1988.

Montessori M., Antropologia pedagogica [Pedagogical Anthropology], Vallardi, Milan, no date (but 1910).

Montessori M., Il segreto dell’infanzia [The Secret of Childhood], Garzanti, Milan 1999 (1st French edition entitled L’Enfant, 1936; 1st Swiss edition in Italian 1938; 1st English edition, 1938).

Montessori M., Letter 22nd January 1902, Central Archive of the State, Rome, Personal files of University Professors.

Montessori M., Letter 26th October 1899, Central Archive of the State, Rome, Personal files of University Professors.

Montessori M., Lezioni di antropologia pedagogica del Prof. Maria Montessori, [Lessons of Pedagogical Anthropology by Prof. Maria Montessori], collected stenographically and compiled by Benedetto Franceschetti, Only edition authorized and revised by the teacher, Academic Year 1905-1906, Lit. Sabbadini, Rome.

Montessori M., Riassunto delle lezioni di didattica date in Roma nella scuola Magistrale Ortofrenica l’anno 1900 [Summary of the Didactics Lessons Held in Rome in the Ortophrenic School for Teachers’ Training in 1900], in M. Montessori, L’autoeducazione nelle scuole elementari [Self-education in Elementary Schools], Garzanti, Milan 1992 (1st Italian edition 1916; 1st English edition entitled The Advanced Montessori Method).

Montessori M., Sui caratteri antropometrici in relazione alle gerarchie intellettuali dei fan­ciulli nelle scuole [On Anthropometric Characters in Relation to Intellectual Hierarchies of Children in Schools], in “Archivio per l’Antropologia e l’Etnologia”, vol. XXXIV, booklet 2, 1904.

Pennisi A. (ed.), La giustizia penale minorile. Formazione, devianza, diritto e processo [The Juvenile Criminal Justice. Training, Deviance, Law and Trial], Giuffré Editore, Milan 2014.

Pesci F., L’insegnamento di Maria Montessori al Magistero di Roma, [The Teaching of Maria Montessori to Faculty of Education in Rome], in “Educazione e scuola”, no. 30-31, April-September 1989.

Pizzoli U., Relazione del secondo corso di pedagogia tenuto in Crevalcore nell’agosto 1903 [Report of the Second Course of Pedagogy Lectured in Crevalcore in August 1903], in “Bollettino del Laboratorio di pedagogia scientifica in Crevalcore”, year I, booklet VII-VIII-IX, July-August-September, 1903.

Scocchera A., Maria Montessori. Quasi un ritratto inedito [Maria Montessori. A Story for Our Times], Edizioni Opera Nazionale Montessori, Rome 2005.

Una nuova istituzione scolastica. L’Istituto pedagogico e il prof. Credaro [A New School Institution. The Pedagogical Institute and Prof. Credaro], in “L’Illustrazione italiana”, 21st July 1907.
DOI: https://doi.org/10.14632/eetp.2017.13.47.17

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787