Nauczyciele, którzy nie uczą. Być nauczycielem w przygotowanym do uczenia się otoczeniu elementarnej szkoły Montessori

Monica Salassa

Abstrakt


Po krótkim omówieniu modelu edukacji Marii Montessori (podstawy psychologiczne, zasady postępowania, cechy wyróżniające) autorka stara się zaprezentować wyczerpujący opis roli nauczyciela Montessori, zwłaszcza na poziomie szkoły elementarnej. Opracowane w tym celu ramy opisu obejmują selekcję materiałów należących do trzech źródeł: oryginalnych pism M. Montessori, materiałów wizualnych (ikonograficznych) oraz danych empirycznych z badań własnych. Każdy z wymienionych działów zbiera materiały o wysokiej jakości z intencją skoncentrowania na nich uwagi czytelnika i poddania ich szerszej refleksji z różnych punktów widzenia. Triangulacja proponowanych treści i danych jest tu postrzegana jako metoda badania złożonej, lecz fascynującej charakterystyki profilu nauczyciela, zarówno w aspekcie jego teoretycznych właściwości, jak i operacyjnych cech działania ujawnianych w kontekście procesu nauczania-uczenia się. Głównym celem analizy jest głębsze skoncentrowanie się na profilu i roli nauczyciela Montessori w szkole elementarnej, a także umożliwienie czytelnikowi samodzielnej, pogłębionej refleksji nad zagadnieniem i niezależnego formułowania własnych wniosków.


Słowa kluczowe


edukacja Montessori; nauczyciel Montessori; środowisko uczenia się; proces nauczania-uczenia się; badania ikonograficzne; badania empiryczne

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Centro Nascita Montessori (edited by), La qualità del nido: rilevazioni e proposte su uno sfondo montessoriano, Junior, Bergamo 1994.

Grazzini C. and Krumins B., I quattro piani dello sviluppo, “Il quaderno Montessori”, 13 (1996), No. 51, p. 95.

Montessori M., The Advanced Montessori Method. Spontaneous Activity in Education, Montessori-Pierson publishing company, Amsterdam 2007. 1. ed., English, 1917-1918.

Montessori M., The Child, Society and the World. Unpublished Speeches and Writings, Clio Press, Oxford 1989.

Montessori M., Education and Peace, Montessori Pierson publishing company, Amsterdam 2007. 1. ed., Italian, 1949.

Montessori M., The Discovery of the Child, Montessori-Pierson publishing company, 2007. 1. ed., English, Amsterdam 1948.

Montessori M., From Childhood to Adolescence, Montessori-Pierson publishing company, Amsterdam 2007. 1. ed., French, 1948.

Montessori M., Pedagogical Anthropology, Stokes, New York 1913.

Montessori M., The Secret of Childhood, Ballantine, New York 1972. 1. ed., English, 1936.

Montessori M., To Educate the Human Potential, Montessori-Pierson publishing company, Amsterdam 2007. 1. ed., English, 1948.

Petter G., Il mestiere di insegnante, Giunti, Firenze-Milano 2006.
DOI: https://doi.org/10.14632/eetp.2017.13.47.29

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787