Początki polskiej pedagogiki przedszkolnej

  • Krzysztof Jakubiak Uniwersytet Gdański Instytut Pedagogiki Zakład Historii Nauki, Oświaty i Wychowania
Słowa kluczowe: pedagogika i pedagogika przedszkolna, podręczniki, ochroniarki, freblanki

Abstrakt

Początki polskiej pedagogii przedszkolnej sięgają lat 40. XIX wieku. Wraz z powstawaniem ochronek i ogródków dziecięcych oraz seminariów kształcących kandydatki na ochroniarki i wychowawczynie, zaczęły powstawać w polskim piśmiennictwie zupełnie oryginalne prace na temat rozwoju psychicznego, potrzeb i wychowania małego dziecka (B.F. Trentowski). Od tego też czasu były wydawane pierwsze polskie podręczniki dla ochroniarek, a później freblanek. Do lat 70. XIX wieku były to jednak tylko przykłady i przeróbki dzieł obcych, głównie J.V. Svobody i L. Chimaniego. Przełom XIX/XX wieku przyniósł z sobą stopniowy zanik tłumaczeń oraz przeróbek i pojawienie się coraz większej ilości książek oryginalnych, będących dorobkiem polskiej myśli pedagogicznej. Pierwsze z nich jednak, autorstwa Marii Weryho-Radziwiłłowiczowej i Justyny Strzemeskiej, bazowały jeszcze na mniej lub bardziej modyfikowanym systemie F.W. Froebla, popartym własnymi doświadczeniami pedagogicznymi i ówczesną wiedzą psychologiczną. Od początku XX wieku w polskiej pedagogii przedszkolnej wykształciły się dwa nurty, aktualne aż do lat 30. Pierwszy, bardziej tradycyjny, związany był ze zmodyfikowanym systemem F.W. Froebla, drugi natomiast rozwijał się pod wpływem ówczesnych osiągnięć psychologii oraz metod Marii Montessori i Owidiusza Decroly’ego. Bazując na tych dwóch orientacjach teoretyczno-metodycznych opracowywano podręczniki dla wychowawczyń przedszkoli. Prekursorami polskiej pedagogii przedszkolnej byli: August Cieszkowski, Teofil Nowosielski, Stanisław Karpowicz oraz Maria Weryho-Radziwiłłowiczowa, Justyna Strzemeska, Stefania Marciszewska-Posadzowa i Jadwiga Chrząszczewska.

Bibliografia

Cieszkowski A., O ochronkach wiejskich, s.n., Warszawa 1842.

Heltmanowa H., Przedszkole Stanisława Karpowicza, "Przedszkole”, 1935)8–9.

Karpowicz S., Gry i zabawy jako czynnik wychowawczy, Księgarnia Naukowa, Warszawa 1905.

Marciszewska-Posadzowa S., Biblioteka Wychowania Przedszkolnego, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań–Warszawa–Wilno–Lublin 1923–1939.

Montessori M., Domy dziecięce (Le Case dei Bambini). Metoda pedagogii naukowej stosowana w wychowaniu najmłodszych dzieci, Lindenfeld H., Wende E., Warszawa 1913.

Opiela M.L., Wkład kobiet w rozwój teorii i praktyki wczesnej edukacji w Polsce XIX i XX wieku, „Paedagogia Christiana”, 34(2014)2, s. 101–119.

Pape-Carpantier M., Rady dla prowadzących ochrony, s.n., Warszawa 1860.

Podręcznik dla ochroniarek, pr. zb. pod red. Sekcji Wychowania Przedszkolnego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego przy współudziale S. Progulskiego, I.M. Schätzel, B. Żulińskiej, J. Warchałowskiej, M. Sariusz- Jaworskiej, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Lwów 1920.

Schätzel I.M., Idea wychowania przedszkolnego. Casa dei Bambini jako szkółka wszechstronnej pracy dziecka, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Lwów 1919.

Strzemeska J., Weryho M., Wychowanie przedszkolne. Podręcznik dla wychowawców, T. Paprocki, Warszawa 1895.

Trentowski B.F., Chowanna czyli system pedagogiki narodowej jako umiejętności wychowania, nauki i oświaty, słowem wykształcenia naszej młodzieży, t. 1–2, Księgarnia Nowa, Poznań 1842.

Weryho-Radziwiłłowicza M., Wskazówki dla osób zakładających i prowadzących ochrony (z planami budynków), Biblijoteka Polska, Warszawa 1921.

Wołowska Z., System daltoński a przedszkole, „Wychowanie Przedszkolne”, (1929)12, s. 824–829.

Wróbel M., Wychowanie przedszkolne w Polsce w latach 1918–1939, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław 1967.

Opublikowane
2016-06-09
Jak cytować
Jakubiak, K. (2016). Początki polskiej pedagogiki przedszkolnej. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 10(38/4), 109-118. https://doi.org/10.14632/eetp.38.6.art_pdf