Uczyć na miarę naszych czasów. Nowe technologie na lekcjach języka obcego w nauczaniu początkowym

  • Jakub Adamczewski Zakład Edukacji Wielokulturowej i Badań nad Nierównościami Społecznymi Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu https://orcid.org/0000-0002-0152-3159
Słowa kluczowe: nauczanie języków obcych, nauczanie początkowe, cyfrowy świat, Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), szkoła podstawowa

Abstrakt

Celem przedstawionego artykułu jest zaprezentowanie rozwiązań ­opartych na nowych technologiach w celu skuteczniejszego nauczania języków obcych w nauczaniu początkowym. Na podstawie raportów z badań oraz literatury proponuję zestaw aplikacji oraz stron internetowych do pracy z uczniem w wieku wczesnoszkolnym. Uwzględniając możliwości rozwojowe dziecka oraz podstawę programową w kontekście edukacji językowej; prezentuję przykładowe działania z wymienionymi narzędziami. Artykuł ma spełnić funkcję informacyjną oraz edukacyjną w kontekście organizowania przez nauczyciela procesu lekcyjnego z uwzględnieniem współczesnych udogodnień technologicznych. Zmiany zachodzące w polskiej edukacji pozwalają na włączanie nowych metod do codziennego nauczania; walcząc o uwagę i zaangażowanie uczniów. Szkoły powinny być miejscem pionierskiego odkrywania nowych technologii; by jeszcze lepiej realizować podstawę programową i ożywiać treści programowe w kontakcie z uczniami. W ten sposób polscy uczniowie mają możliwość zdobycia kompetencji językowych; które są niezbędne we współczesnym; cyfrowym świecie. Bycie „cyfrowym imigrantem i tubylcem” stało się faktem; który jako nauczyciele możemy wykorzystać; by świadomiej korzystać z udogodnień cywilizacyjnych w szkole.

 

Bibliografia

Adjust (2014). Back to School. Apps for Primary School Children and Younger.

Bougsiaa H.; Kopcewicz L. (2016). Dzieci w kulturze mobilnej. Partycypacja; uczenie się i emancypacja pokolenia „cyfrowych tubylców”; [w:] H. Bougsiaa; M. Cackowska; L. Kopcewicz; T. Nowicki; Smartfon i tablet w dziecięcych rękach; Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.

Chau C.L. (2014). Positive Technological Development for Young Children in the Context of Children’s Mobile Apps; Tufts University. https://ase.tufts.edu/DevTech/resources/Theses/CChau_2014.pdf [dostęp: 24.02.2020].

Chudak S. (2003). World Wide Web jako źródło interaktywnych ćwiczeń w nauce języka niemieckiego; „Języki Obce w Szkole”; nr 5; s. 54-63.

Gajek E. (2013). Technologie mobilne w edukacji językowej – na przykładzie języka angielskiego; „Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny”; nr 4(31); s. 27-33.

Hofman A. (2009). Interdyscyplinarne nauczanie języka angielskiego z zastosowaniem technologii informacyjnej; Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Hutner G.; Hauser U. (2014). Wszystkie dzieci są zdolne; Słupsk: Wydawnictwo Dobra Literatura.

Komorowska H. (2015). Metodyka nauczania języków obcych; Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Makaruk K.; Wójcik S. (2015). Aplikacje mobilne dla dzieci w wieku 3-6 lat. Diagnoza potrzeb i możliwości wsparcia dla rodziców; „Dziecko Krzywdzone. Teoria; Badania; Praktyka”; nr 14(3); s. 53-73.

Murawska B. (2014). Edukacja wczesnoszkolna. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela; Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Nowicka M. (2018); E-podręcznik jako multimedialny środek dydaktyczny w świetle wypowiedzi studentek wczesnej edukacji; [w:] M. Nowicka; J. Dziekońska (red.); Cyfrowy tubylec w szkole. Diagnozy i otwarcia. Tom I: Współczesny uczeń a dydaktyka 2.0.; Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Plebańska M. (2017). Polska szkoła w dobie cyfryzacji. Diagnoza 2017. https://www.cyfrowobezpieczni.pl/uploads/filemanager/raporty/RAPORT_CYFRYZCJA_SZKOL_2017.pdf (dostęp: 24.02.2020).

Pyżalski J.; Zdrodowska A.; Tomczyk Ł.; Abramczuk K. (2019). Polskie badanie EU Kids Online 2018. Najważniejsze wyniki i wnioski; Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej z komentarzem (2017). Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Prensky M. (2001). Digital Natives; Digital Immigrants. Part 1. „On the Horizon”; nr 9 (5); s. 1-6. DOI: 10.1108/10748120110424816.

Sarnat-Ciastko A. (2018). Szkoła dla dziecka – cyfrowego tubylca. Postrzeganie szkoły przez uczniów edukacji wczesnoszkolnej – uczestników projektu „Wychować człowieka mądrego”. „Problemy Wczesnej Edukacji”; nr 2(41); s. 108-116. DOI: 10.26881/pwe.2018.41.11.

Tanaś M.; Kamieniecki W.; Bochenek M.; Wrońska A.; Lange R.; Fila M.; Loba B. (2017). Nastolatki 3.0. Wyniki ogólnopolskiego badania nastolatków w szkołach; Warszawa: NASK.

Opublikowane
2020-05-12
Jak cytować
Adamczewski, J. (2020). Uczyć na miarę naszych czasów. Nowe technologie na lekcjach języka obcego w nauczaniu początkowym. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 15(1(55), 79-91. https://doi.org/10.35765/eetp.2020.1555.05