Tom 15 Nr 1(55) (2020): Dziecko i dorosły w cyfrowym świecie

Dziecko i dorosły w cyfrowym świecie to temat obszerny i wieloaspektowy. Artykuły, które publikujemy w tym numerze, zostały przygotowywane jeszcze zanim nastąpił wielki – wymuszony zewnętrznymi okolicznościami – eksperyment przeniesienia się z procesem kształcenia z budynków szkolnych do sieci. Możecie jednak Państwo odnaleźć w nich tę wspominaną wyżej różnorodność i wielowymiarowość. Zawierają one m.in. opisy różnorodnych narzędzi cyfrowych oraz propozycje ich wykorzystania w warsztacie pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz w ramach edukacji domowej. Sporo miejsca poświęcono tematowi wchodzenia dziecka w świat przekazów medialnych i związanym z tym problemom oraz postawom rodzicielskim.

Opublikowane: 2020-05-12