Projekt edukacyjny „Poszukiwacze ukrytych skarbów” jako przykład zastosowania metody Storyline w przedszkolu

Słowa kluczowe: metoda Storyline, projekt edukacyjny, metody aktywizujące, edukacja przedszkolna, działalność studencka

Abstrakt

 

W artykule zaprezentowano metodę Storyline na przykładzie autorskiego projektu edukacyjnego pt. „Poszukiwacze ukrytych skarbów”, zrealizowanego w okresie styczeń–luty 2020 roku. Projekt powstał we współpracy studenckiego Koła Naukowego Pedagogów-Terapeutów „AGO” (WSE UAM w Poznaniu) z Przedszkolem Publicznym nr 110 „Wesoły Domek” w Poznaniu. Głównym założeniem projektu było rozbudzenie ciekawości poznawczej dzieci oraz kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, poprzez zaproponowanie im podczas warsztatów zróżnicowanych aktywności, zgodnych z zasada- mi metody Storyline, m.in. dzieci pełniły role detektywów rozwiązujących śledztwo o paleontologu, podróżniku, górniku, astronaucie oraz płetwonurku. W pierwszej części artykułu opisano metodę Storyline w kontekście pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, podkreślając rozwój społeczny i emocjonalny dziecka. W kolejnej części zaprezentowano opis projektu oraz szczegółowy scenariusz warsztatu, dotyczący zawodu paleontologa. W ostatniej części artykułu przedstawiono wnioski i refleksje autorek w zakresie efektywności metody Storyline w nauczaniu przedszkolnym. W konkluzji, celem artykułu jest zaprezentowanie działalności i twórczości studenckiej w perspektywie praktycznej pracy z dzieckiem oraz zainspirowanie przyszłych i obecnych nauczycieli wychowania przedszkolnego do wykorzystywania własnego potencjału twórczego w pracy z dziećmi.

Bibliografia

Chowaniak J. (2012). Storyline – metoda stymulująca procesy poznawcze dzieci w wieku wczesnoszkolnym, [w:] K. Gąsiorek, I. Paśko (red.), Poznawanie świata w edukacji dziec- ka, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 277-289.

Czub M., Matejczuk J. (2015). Rozwój społeczno-emocjonalny w pierwszych sześciu latach życia. Perspektywa jednostki, rodziny i społeczeństwa, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Domagała D., Marek E., Żmijewska E., Kabat M., Kaźmierska M., Tokaj A., Herman T., Ratajczak A. (2020).

Nauczyciele dzieci, [w:] H. Krauze-Sikorska i M. Klichowski (red.), Pedagogika dziecka. Podręcznik akademicki, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 371-405.

Falkiewicz-Szult M. (2014). Konstruktywistyczna perspektywa w pracy z dzieckiem w przed- szkolu, [w:] M. Magda-Adamowicz, A. Olczak (red.), Pedagogika przedszkolna: oblicza i poszukiwania, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 168-177.

Filipiak E. (2012). Rozwijanie zdolności uczenia się. Z Wygotskim i Brunerem w tle, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Jadkowski K. (2004). Storyline: narracja, ekologia, skuteczność. Translacja storyline – neuroprogramowanie lingwistyczne, [w:] G. Gajewska, A. Szczęsna, E. Rewińska (red.), Warsztat opiekuna-wychowawcy młodszych dzieci. Scenariusze z zastosowaniem opowieści wychowawczej, Zielona Góra: Pracownia Edukacyjno-Konsultacyjno-Wydawnicza „GAJA”.

Jąder M. (2009). Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kowolik P. (2005). Nadpobudliwość psychoruchowa dzieci w młodszym wieku szkolnym: wprowadzenie do tematu, „Nauczyciel i Szkoła”, nr 1-2 (26-27), s. 10-24.

Michalak R. (2006). Dojrzałość szkolna w świetle zadań rozwojowych dziecka, [w:] R. Michalak, E. Misiorna (red.), Konteksty gotowości szkolnej, Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, s. 8-14.

Michalak R., Misiorna E. (2008). Storyline kontekstem nabywania umiejętności uczenia się, [w:] E. Filipiak, Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty i problemy, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 204-209.

Michalak R. (2017). Neurokognitywne uwarunkowania przestrzeni rozwoju dziecka, [w:] H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski (red.), Świat małego dziecka. Przestrzeń instytucji, cyberprzestrzeń i inne przestrzenie dzieciństwa, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 15-32.

Mitchell-Barrett R. (2010). An analysis of the Storyline method in primary school; its theoretical underpinnings and its impact on pupils’ intrinsic motivation, University of Durham, In: Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctorate in Education. http://etheses.dur.ac.uk/487/1/RMB_Ed_D_Thesis.pdf?DDD29+ (dostęp: 02.04.2020).

Okoń W. (1987). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa: PWN.

Piorunek M. (2016). O potrzebie pomocy. Otwarcie dyskursu, [w:] M. Piorunek, J. Kozielska, A. Skowrońska-Pućka (red.), Rodzina – Młodzież – Dziecko. Szkice z teorii i praktyki pomocy psychopedagogicznej i socjalnej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 13-20.

Schaffer H.R. (2006). Rozwój społeczny: dzieciństwo i młodość, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego.

Smykowski B. (2005). Wiek przedszkolny: jak rozpoznać potencjał dziecka?, [w:] A.I. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 165-206.

Więckowski R. (1993). Pedagogika wczesnoszkolna, Warszawa: WSiP.

Wojciechowska K. (2014). Metody aktywizujące w pracy nauczyciela przedszkola, [w:] M. Magda-Adamowicz, A. Olczak (red.), Pedagogika przedszkolna: oblicza i poszukiwania, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 303-312.

Opublikowane
2020-07-16
Jak cytować
Skołożyńska, K., & Wojczyńska, A. (2020). Projekt edukacyjny „Poszukiwacze ukrytych skarbów” jako przykład zastosowania metody Storyline w przedszkolu. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, 15(2(56), 47-61. https://doi.org/10.35765/eetp.2020.1556.04