Wprowadzenie

Słowa kluczowe: literatura, muzyka, sztuka

Abstrakt

Mamy rok 2021 – kolejny rok pandemii, która odebrała możliwość podejmowania ekspresyjnych aktywności. Jak bardzo odciśnie się to „zamknięcie” na najmłodszych członkach społeczeństwa? Głosy badaczy, którzy wzięli udział w dyskusji na temat literatury i sztuki w edukacji, pokazują, że wiele jest jeszcze do zrobienia. Są nie tylko sygnałem do kolejnych badań, refleksji, teorii i tez, ale również wezwaniem do konkretnych działań.

Bibliografia

Bańka J. (1977). Przeciw szokowi przyszłości, Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”.

Chęćka-Gotkowicz A. (2012). Ucho i umysł. Szkice o doświadczaniu muzyki, Gdańsk: słowo/ obraz/ terytoria.

Kwiatkowska G. (1991). Arteterapia, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Read H. (1976). Wychowanie przez sztukę, tłum. A. Trojanowska-Kaczmarska, wstęp I. Wojnar, Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN, Wrocław–Warszawa.

Wojnar I. (1976) Wstęp do: H. Read, Wychowanie przez sztukę, tłum. A. Trojanowska-Kaczmarska, wstęp I. Wojnar, Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN, Wrocław–Warszawa.

Opublikowane
2021-03-31
Jak cytować
Ungeheuer-Gołąb, A. (2021). Wprowadzenie. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 16(1(59), 5-7. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/1718