„Księga Natury”. Jak uczyć dzieci ją czytać?

Słowa kluczowe: wczesnoszkolna edukacja matematyczna, „Księga Natury”, kompetencje emocjonalno-wolicjonalne, kompetencje narzędziowe, pomiar

Abstrakt

Współczesna nauka i technologia ufundowane są na przekonaniu o racjonalności i matematycznej strukturze świata. Jego poznawanie, postęp i jakość naszego życia są związane z upowszechnieniem myślenia o edukacji matematycznej jako wyposażaniu uczniów w kompetencje konieczne do odczytywania Galileuszowej „Księgi Natury”. W artykule przybliżono ideę matematycznego rozumienia rzeczywistości oraz wiodące kompetencje emocjonalno-wolicjonalne i narzędziowe, w które należałoby wyposażyć uczniów edukacji elementarnej, by ukształtować ich przekonania odnośnie do efektywności tej drogi poznania oraz wesprzeć w pozyskaniu stosownej wiedzy i umiejętności.

W zakresie kompetencji kierunkowych i społecznych chodzi o: rozbudzanie ciekawości poznawczej, budowanie postawy optymizmu epistemicznego i etycznego, przekonanie o nieuniknioności i wartości poznawczej błędu, rozwijanie umiejętności współdziałania i rywalizacji w małych grupach oraz o kształtowanie postawy rzetelności badacza.

W zakresie kompetencji narzędziowych byłyby to: umiejętność modelowania zjawisk na poziomie zastępników (symulacji), znajomość liczb, dziesiątkowego systemu pozycyjnego i czterech działań arytmetycznych, rozumienie pomiaru i praktyczna znajomość miar, umiejętność problematyzacji zjawisk ze świata natury, posiadanie elementarnej wiedzy z zakresu heurystyki, pewien poziom sprawności kalkulacyjnej oraz znajomość podstawowych figur geometrycznych.

Bibliografia

Bocheński J. (1994). Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów, Kraków: Philed.

Cackowski Z. (1964). Problemy i pseudoproblemy, Warszawa: Książka i Wiedza.

Dąbrowski M. (2007). Pozwólmy dzieciom myśleć, Warszawa: Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Einstein A. (1996). Zapiski autobiograficzne, trans. J. Bieroń, Kraków: Znak.

Fedirko J. (2009). Einsteiniana, “Alma Mater”, no. 114.

Gaarder J. (1995). Świat Zofii. Cudowna podróż w głąb historii filozofii, trans. I. Zimnicka, Warszawa: Jacek Santorski & Co.

Gruszczyk-Kolczyńska E. (ed.). (2014). Edukacja matematyczna w kl. I, Kraków: Centrum Edukacji Bliżej Przedszkola.

Gruszczyk-Kolczyńska (2009). Wspomaganie dzieci w rozwijaniu intuicji geometrycznych. Figury geometryczne oraz rytmiczne organizowanie przestrzeni płaskiej, [in:] E. Gruszczyk-Kolczyńska (ed.), Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji, Warszawa: Wydawnictwo Edukacja Polska, pp. 370–388.

Hammond A.L. (1983). Matematyka – nasza niedostrzegalna kultura, [in:] L.A. Steen (ed.), Matematyka współczesna. Dwanaście esejów, trans. J. Łukaszewicz, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, pp. 31–33.

Hardy G.H. (2018). A mathematician’s apology, Eastford (CT): Martino Fine Books.

Hejny M. (1997). Rozwój wiedzy matematycznej, “Dydaktyka Matematyki”, no. 19, pp. 15 – 28.

Horgan J. (1999). Koniec nauki. Czyli o granicach wiedzy u schyłku ery naukowej, trans. M. Tempczyński, Warszawa: Pruszyński i S-ka.

Klus-Stańska D., Nowicka M. (2005). Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Ligęza M. (2006). Pytania dziecięce, [in:] J. Siuta (ed.), Słownik psychologii, Kraków: Zielona Sowa, p. 235.

Merzbach U.C., Boye C.B. (2011). A history of mathematics, Hoboken (NJ): John Wiley & Sons.

Nęcka E. (1994). TRoP… Twórcze Rozwiązywanie Problemów, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Nęcka E., Orzechowski S., Słabosz A., Szymura B. (2005) Trening twórczości, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Niss M. (2003). Quantitative literacy and mathematical competencies, [in:] B.L Madison, L.A Steen (eds.), Quantitative literacy: Why numeracy matters for schools and colleges. Proceedings of the National Forum on Quantitative Literacy, pp. 215–220, https://www.maa.org/external_archive/QL/pgs215_220.pdf (accessed: 28.06.2021).

Nowak Z. (2009). Homo mensura. Jak dziecko uczy się mierzyć świat, [in:] J. Coufalova (ed.), Matematika z pohl’adu primarnecho vzdelavania, Banska Bystrica: Univerzita Mateja Bela, pp. 157–163.

Nowak Z. (2010). Poczucie oczywistości jako bariera w edukacji i tworzeniu się obrazu świata u dzieci, [in:] K. Gąsiorek, Z. Nowak (eds.), Tworzenie się obrazu świata u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Szanse i bariery, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, pp. 9–25.

Nowak Z. (2016). „Bariera oczywistości” w teorii i praktyce edukacji wczesnoszkolnej, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Podsiad A. (2001). Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Polya G. (1975). Odkrycie matematyczne, trans. A. Góralski, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.

Rahoza A. (2011). Wielcy Polacy, którzy zmienili świat. Maria Skłodowska-Curie. „Gazeta Wyborcza”, no. 115, May 19. Supplement.

Rygał G. (2013). System dziesiętny w nauczaniu wczesnoszkolnym – przykłady aktywności, [in:] B. Tomkowa, M. Mokriš (eds.), Matematika w primarnej škole. Rozne cesty, rovnake celie. Prešov: Prešowska univerzita v Prešowie, pp. 211–214.

Siuta J. (2010). Entry: Habituacja, [w:] J. Siuta (ed.), Słownik psychologii, Kraków: Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, p. 98.

Steen L.A. (1983). Matematyka dzisiaj, [w:] L.A. Steen (ed.), Matematyka współczesna. Dwanaście esejów, trans. J. Łukaszewicz, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, pp. 13–25.

Trelińska U., Treliński G. (1996). Kształtowanie pojęć geometrycznych na etapie przeddefinicyjnym, Kielce: MAT & MET.

Treliński G. (2016). Matematyzowanie jako składowa kompetencji matematycznej, “Matematyczna Edukacja Dzieci”, no. 1, pp. 65–82.

Van Doren Ch. (1991). A history of knowledge: Past, present, and future, New York: Ballantine Books.

Veblen T. (2008). Teoria klasy próżniaczej, trans. J. Frentzel-Zagórska, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.

Opublikowane
2021-07-21
Jak cytować
Nowak, Z. (2021). „Księga Natury”. Jak uczyć dzieci ją czytać?. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 16(3(61), 57-70. https://doi.org/10.35765/eetp.2021.1661.04