Wykorzystanie metod aktywizujących przez nauczycieli przedszkoli i klas I–III – raport z badań

Urszula Ordon

Abstrakt


Celem przeprowadzonych badań było poznanie opinii nauczycieli przedszkoli i klas I–III na temat przydatności i stopnia wykorzystania metod aktywizujących w procesie edukacyjnym w przedszkolu i w klasach I–III, a także walorów i częstotliwości wykorzystania tych metod w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Na podstawie przeprowadzonego badania sondażowego można wnioskować, iż ważnym zadaniem współczesnej szkoły, zwłaszcza na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, powinno być stosowanie różnorodnych metod pracy, a przede wszystkim aktywizowanie dzieci i uczniów. Nauczyciele cenią i bardzo często wykorzystują metody aktywizujące. Do najbardziej przydatnych w ich opinii należą gry dydaktyczne oraz metody i techniki integracyjne. Należy podkreślić, iż badani dostrzegają wiele walorów metod i technik aktywizujących. Ich stosowanie, w świetle zebranych wypowiedzi, korzystnie wpływa na wzrost aktywności dzieci, poprawę atrakcyjności zajęć, poprawę komunikacji, współdziałania i współpracy w grupie dziecięcej, kształtowanie kreatywności, poczucia pewności oraz wiary we własne możliwości dziecka. Metody te przyczyniają się również do poprawy relacji między nauczycielem a uczniem. Co bardzo ważne – blisko połowa badanych dostrzega wyraźną poprawę efektów procesu kształcenia przy zastosowaniu metod aktywizujących. We współczesnym systemie edukacyjnym podstawą nauczania stają się metody i formy aktywne, które powoli zaczynają wypierać metody podające, pozbawiające dziecko czynnego uczestnictwa zarówno w zabawie, jak i w nauce. W związku z tym niezwykle korzystnym zjawiskiem jest deklarowanie przez badanych nauczycieli częstego wykorzystania metod aktywizujących na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej i oczekiwanie dobrych efektów na przyszłość.

Słowa kluczowe


metoda; metody aktywizujące; nauczyciel; edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamek I., Podstawy edukacji wczesnoszkolnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1997.

Bernacka D., Od słowa do działania. Przegląd współczesnych metod kształcenia, Wydawnictwo Akademickie ,,ŻAK”, Warszawa 2001.

Ganczarska M., W poszukiwaniu współczesnego rozumienia metod aktywizujących, [w:] Wybrane aspekty procesu kształcenia w reformującej się szkole, (red.) E. Smak, K. Wereszczyńska, M. Ganczarska, Wydawnictwo „Nowik”, Opole 2011.

Jacewicz A., Metody aktywizujące i wspierające edukację dzieci w wieku przedszkolnym, Wydawnictwo NWSP, Białystok 2011.

Karbowniczek J., Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim. Propozycje rozwiązań metodycznych dla nauczycieli, Wydawnictwo „Erica”,Warszawa 2012.

Korczewska E., Na dobry start. Metody aktywizujące w przedszkolu, „Miesięcznik Pedagogiczny Doradca Nauczyciela Przedszkola”, (2012)12.

Krzyżewska J., Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej, Wydawnictwo Omega, Suwałki 1998.

Kubiczek B., Metody aktywizujące. Jak nauczyć uczniów uczenia się, Wydawnictwo ,,Nowik”, Opole 2007.

Kupisiewicz Cz., hasło: Metody nauczania, [w:] Encyklopedia pedagogiczna, (red.) W. Pomykało, Wydawnictwo Fundacja Innowacja, Warszawa 1997.

Langier C., Rola nauczyciela w rozwoju aktywności dziecka w młodszym wieku szkolnym, [w:] Tradycja i nowoczesność w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, (red.) U. Ordon, A. Pękala, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2008.

Marszałek A., Metody aktywizujące w kształceniu, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2004.

Nowicka M. (red.), Zreformowana wczesna edukacja – od refleksji ku działaniom nauczyciela, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2005.

Okoń W., Nauczanie problemowe we współczesnej szkole, WSiP, Warszawa 1987.

Rau K., Ziętkiewicz E., Jak aktywizować uczniów. Burza mózgów i inne techniki w edukacji, Wydawnictwo G&P, Poznań 2000.

Smak E., Wereszczyńska K., Ganczarska M., (red.), Wybrane aspekty procesu kształcenia w reformującej się szkole, Wydawnictwo „Nowik”, Opole 2011.

Tyszkowa M., Aktywność i działalność dzieci i młodzieży, WSiP, Warszawa 1990.

Wiatrowska L., Dmochowska H., Dojrzałość szkolna dzieci a ich gotowość do nauki, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.

Wójcik E., Metody aktywizujące w pedagogice grup, Wydawnictwo „Rubikon”, Kraków 2008.
DOI: https://doi.org/10.14632/eetp_37.9

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787