Skala Resilience Nauczycieli (SRN) – polska adaptacja Teachers’ Resilience Scale (TRS) M. Platsidou i A. Danilidou

Słowa kluczowe: Resilience nauczycieli, resilience, nauczyciele, czynniki chroniące, czynniki ryzyka

Abstrakt

W artykule zaprezentowano polską adaptację narzędzia Teachers’ Resilience Scale (M. Platsidou, A. Danilidou). Skala służy do diagnozowania resilience wśród nauczycieli. W artykule zawarto informacje dotyczące procedury adaptacyjnej – opracowania polskiej wersji językowej i sprawdzenia właściwości psychometrycznych skali. Badania walidacyjne zostały przeprowadzone wśród 317 nauczycieli. Podstawowa struktura skali zbliżona jest do wersji oryginalnej - eksploracyjna i konfirmacyjna analiza czynnikowa potwierdziły jej czteroczynnikową strukturę (Kompetencje osobiste, Spójność rodziny, Kompetencje społeczne i wsparcie współpracowników, Znaczenie duchowości). Uzyskane dane empiryczne wskazują na satysfakcjonującą rzetelność, stabilność i trafność prezentowanego narzędzia.

Bibliografia

American Psychological Association (2014). The road to resilience. Washington, DC: American Psychological Association.

Arnup J., & Bowles T. (2016). Should I stay or should I go? Resilience as a protective factor for teachers’ intention to leave the teaching profession, “Australian Journal of Education”, 60(3), s. 229 244.

Beltman S., Mansfield C. F., Wosnitza M., Weatherby-Fell N., Broadley T. (2018). Using Online Modules to Build Capacity for Teacher Resilience, [w:] Wosnitza M., Peixoto F., Beltman S., Mansfield C. (red.) Resilience in Education. Springer, Cham, DOI: 10.1007/978-3-319-76690-4_14.

Bissessar C. S. (2014). An exploration of the relationship between teachers' psychological capital and their collective self-esteem, “Australian Journal of Teacher Education”, 39(9), s. 35 52.

Brunetti G. J. (2006). Resilience under fire: Perspectives on the work of experienced, inner city high school teachers in the United States, “Teaching and Teacher Education”, 22, s. 812 825.

Brzeziński J. (2005). Metodologia badań psychologicznych, Warszawa: PWN, s. 541 543.

Buchanan J., Prescott A., Schuck S., Aubusson, P. & Burke P. (2013). Teacher retention and attrition: Views of early career teachers, “Australian Journal of Teacher Education”, 38(3), s. 112–129, DOI: 10.14221/ajte.2013v38n3.9.

Connor K. M, Davidson J. R. T., & Lee L. C. (2003). Spirituality, resilience, and anger in survivors of violent trauma: A community survey. “Journal of Traumatic Stress”, 16, s. 487 494.

Danilidou A., Platsidou M. (2018). Teachers’ resilience scale: An integrated instrument for assessing protective factors of teachers’ resilience, “Hellenic Journal of Psychology”, 15(1), s. 15 39.

Darling-Hammond L. (2010). Recruiting and retaining teachers: Turning around the race to the bottom in high-need schools, “Journal of Curriculum and Instruction”, 4 (1), s. 16 32, DOI: 10.3776/joci.2010.v4n.1p16-32.

Denckla C. A., Cicchetti D., Kubzansky L. D., Seedat S., Teicher M. H., Williams, D. R. & Koenen, K. C. (2020). Psychological resilience: an update on definitions, a critical appraisal, and research recommendations, “European Journal of Psychotraumatology”, 11(1).

Friborg O, Hjemdal O, Rosenvinge J, Martinussen M. (2003). A new rating scale for adult resilience: what are the central protective resousers behind healthy adjustment?, “Int. J. Meth. Psychiatr. Res.”, 12 (2), s. 65–76.

Gallant A., & Riley P. (2014). Early career teacher attrition: new thoughts on an intractable problem, “Teacher Development”, 18(4), DOI: 10.1080/13664530.2014.945129.

Gąsior K., Chodkiewicz J., & Cechowski W. (2016). Resilience measure questionnaire (KOP-26). Construction and characteristic of psychological instruments, [w:] T. M. Ostrowski, I. Sikorska, K. Gerc (red.), Resilience and Health: in a Fast-Changing World, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 239 252.

Gu Q., & Day C. (2007). Teachers’ resilience: A necessary condition for effectiveness, “Teaching and Teacher Education”, 23(8), s. 1302 1316.

Gu Q. & Li Q. (2013). Sustaining resilience in times of change: Stories from Chinese teachers, “Asia-Pacific Journal of Teacher Education”, 41(3), s. 288–303, DOI: 10.1080/1359866X.2013.809056.

Guilford J. P. (1965). Fundamental in Stasistics in Psychology and Education, New York.

Herrman H., Stewart D. E., Diaz-Granados N., Berger E. L., Jackson B., & Yuen T. (2011). What is resilience?, „The Canadian Journal of Psychiatry”, 56(5), s. 258 265.

Hornowska E. (2009). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Hornowska E., Paluchowski W. J. (2004). Kulturowa adaptacja testów psychologicznych, [w:] J. Brzeziński (red.), Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów, s. 151 191, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kaczmarek Ł. (2011). Skala Sprężystości Psychicznej – polska adaptacja Ego Resiliency Scale, „Czasopismo Psychologiczne”, 17, s. 263 265.

Kędzierska H. (2018). Socjalizacja profesjonalna nauczycieli na starcie kariery zawodowej – druga strona medalu, „Zarządzanie Publiczne”, 41(1), s. 75 89.

Kyriacou C. (2011). Teacher stress: from prevalence to resilience [w:] J. Langan-Fox, & C. L. Cooper (red.), Handbook of stress in the occupations, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Inc., s. 161 173.

Luthar S. S. (2006). Resilience in development: A synthesis of research across five decades, w: D. Cicchetti & D. J. Cohen (red.), “Developmental psychopathology”: Vol. 3. Risk, disorder, and adaptation, s. 739–795, Hoboken,NJ: Wiley, DOI: 10.1002/9780470939406.ch20.

Mansfield C. F., Beltman S. Price, A., & McConney A. (2012). “Don’t sweat the small stuff”: Understanding teacher resilience at the chalkface, “Teaching and Teacher Education”, 28, s. 357 367.

Masten A. S. (2001). Ordinary magic, “American Psychologist”, 56(3), s. 227 238.

Masten A. S. (2018). Resilience theory and research on children and families: Past, present, and promise, “Journal of Family Theory & Review”, 10(1), s. 12 31.

Masten A. S., & Cicchetti D. (2016). Resilience in development: Progress and transformation, [w:] D. Cicchetti (red.), “Developmental psychopathology”, Vol. 4, s. 271–333). New York, NY: Wiley, DOI: 10.1002/9781119125556.devpsy406.

Ogińska–Bulik N., Juczyński Z. (2011). Prężność u dzieci i młodzieży: charakterystyka i pomiar – polska skala SPP–18, „Polskie Forum Psychologiczne”, 16(1), s. 7–28.

Oswald M., Johnson B., & Howard S. (2003). Quantifying and evaluating resilience promoting factors-teachers’ beliefs and perceived roles, “Research in Education”, 70, s. 50 64.

Panter-Brick C., Leckman J. F. (2013). Editorial commentary: Resilience in child development—Interconnected pathways to wellbeing, “The Journal of Child Psychology and Psychiatry”, 54, s. 333–336.

Perryman J., & Calvert G. (2020). What motivates people to teach, and why do they leave? Accountability, performativity and teacher retention, “British Journal of Educational Studies”, 68(1), s. 3 23.

Perryman J., & Calvert G. (2020). What motivates people to teach, and why do they leave? Accountability, performativity and teacher retention, “British Journal of Educational Studies”, 68(1), s. 3 23.

Reich J. W., Zautra A. J., & Hall J. S. (red.). (2010). Handbook of adult resilience, New York: Guilford Press.

Ryan S. V., von der Embse N. P., Pendergast L. L., Saeki E., Segool N., Schwing S. (2017). Leaving the teaching profession: The role of teacher stress and educational accountability policies on turnover intent, “Teaching and Teacher Education”, Vol. 66, s. 1 11, DOI: 10.1016/j.tate.2017.03.016.

Skaalvik E. M., & Skaalvik S. (2017). Motivated for teaching? Associations with school goal structure, teacher self-efficacy, job satisfaction and emotional exhaustion. “Teaching and Teacher Education”, 67, s. 152 160.

Skinner E., & Beers J. (2016). Mindfulness and teachers’ coping in the classroom: A developmental model of teacher stress, coping, and everyday resilience, [w:] Handbook of mindfulness in education, Springer: New York, NY, s. 99 118.

Smith K., & Ulvik M. (2017). Leaving teaching: lack of resilience or sign of agency?, “Teachers and Teaching”, 23(8), s. 928 945.

Southwick S. M., Bonanno G. A., Masten A. S., Panter-Brick C., & Yehuda R. (2014). Resilience definitions, theory, and challenges: interdisciplinary perspectives, “European Journal of Psychotraumatology”, 5(1), 25338.

Tait M. (2008). Resilience as a Contributor to Novice Teacher Success, Commitment, and Retention, “Teacher Education Quarterly”, 35, s. 57 76.

Ungar M. (red.). (2012). The social ecology of resilience: A handbook of theory and practice. New York: Springer.

Werner E. (2005). Resilience and Recovery. Findings from the Kauai longitudinal study, “Research, Politycy and Practice in Chlidren’s Mental Health”, Vol. 19, Nr 1, s. 11 14.

Yada A., Björn P. M., Savolainen P., Kyttälä M., Aro M., & Savolainen H. (2021). Pre-service teachers’ self-efficacy in implementing inclusive practices and resilience in Finland, “Teaching and Teacher Education”, 105, 103398.

Opublikowane
2021-10-06
Jak cytować
Boczkowska, M. (2021). Skala Resilience Nauczycieli (SRN) – polska adaptacja Teachers’ Resilience Scale (TRS) M. Platsidou i A. Danilidou. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 16(4(62), 109-132. https://doi.org/10.35765/eetp.2021.1662.08