Kreatywność w procesie uczenia się muzyki poprzez audiację we wczesnej edukacji

Słowa kluczowe: zabawa muzyczna, regulacja emocji, myślenie lateralne, zrównoważone wspólne audiowanie, trajektoria rozwojowa

Abstrakt

Artykuł dotyczy pedagogiki stosowanej do wspierania uczenia się muzyki poprzez audiację niemowląt, dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Celem jest podkreślenie związków między muzyczną zabawą, kreatywnością, regulacją emocji i funkcjonowaniem wykonawczym. Przez dziewięć lat obserwowano 300 dzieci uczestniczących w zajęciach dla niemowląt i małych dzieci. Koncentrowano się na potencjale edukacyjnym wspólnych działań, które każdy nauczyciel uczący muzyki powinien kompetentnie realizować. Artykuł rozpoczyna się od wyjaśnienia terminów „uczenie się”, „rozwój” oraz „zrównoważone wspólne audiowanie”. Dalej zamieszczono rozważania o kreatywności w procesie absorbowania, imitowania i asymilowania oraz o regulacji emocji i funkcjonowaniu wykonawczym w procesie rozwoju audiacji. Postęp w uczeniu się muzyki we wczesnych latach życia jest identyfikowany w różnych sytuacjach edukacyjnych, gdzie obserwowane zachowania dowodzą o trajektorii rozwojowej małych dzieci uczących się muzyki. Ekspresja zaangażowania w śpiewanki i rytmiczanki wspiera teorie sugerujące powiązanie zabawy, kreatywności i regulacji emocji.

Bibliografia

Baas, M., De Dreu, C. K. W., & Nijstad, B. A. (2008). A meta-analysis of 25 years of mood-creativity research: Hedonic tone, activation, or regulatory focus? „Psychology Bulletin”, nr 134, s. 779–806.

Berk, L. E., Mann, T. D., & Ogan, A. T. (2006). Make-believe play: Wellspring for development of self-regulation, [w:] D. Singer, R. Golinkoff, & K. Hirsh-Pasek (Eds.), PlayLearning: How play motivates and enhances children’s cognitive and social-emotional growth, New York, NY: Oxford University Press.

Bodrova, E. & Leong, D.J. (2007). Tools of the Mind: The Vygotskian Approach to Early Childhood Education, New Jersey: Pearson/Merrrill Prentice Hall.

Eisenberg, N., Fabes, R. A., Bernzwieg, J., Karbon, M., Poulin, R., & Hanish, L. (1993). The relations of emotionality and regulation to preschooler’s social skills and sociometric status, „Child Development”, nr 64, s. 1418–1438.

Fabes, R. A., Eisenberg, N., Jones, S., Smith, M., Guthrie, I., Poulin, R., Shepard, S., & Friedman, J. (1999). Regulation, emotionality, and preschoolers’ socially competent peer interactions, „Child Development’, nr 70, s. 432–442.

Gayler, K. T., & Evans, I. M. (2001). Pretend play and the development of emotion regulation in preschool children, „Early Child Development and Care”, nr 166, s. 93–108.

Gordon, E.E. (1997), Umuzykalnianie niemowląt i małych dzieci. Teoria i wskazówki praktyczne, (tłum.) A. Zielińska-Croom, E. Klimas-Kuchtowa, Kraków: Wydawnictwo „Zamiast Korepetycji”.

Gordon, E.E. (1999), Sekwencja uczenia się w muzyce. Umiejętności, zawartość i motywy, (tłum.) A. Zielińska-Croom, E. Klimas-Kuchtowa, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.

Hennessey, B. A., & Amabile, T. M. (1988). Storytelling: A method for assessing children’s creativity, „Journal of Creative Behavior”, nr 22, s. 235–246.

Hughes, M. (1986). Children &Number: Difficulties in learning mathematics, Oxford: Blackwell.

Isen, A. M., Daubman, K. A., & Nowicki, G. P. (1987). Positive affect facilitates creative problem solving, „Journal of Personality and Social Psychology”, nr 52, s. 1122–1131.

Kaugars, A. S., & Russ, S. W. (2009). Assessing preschool children’s pretend play: Preliminary validation of the affect in play scale – preschool version. „Early Education and Development”, nr 20, s. 733–755.

Kraft, K. C., & Berk, L. E. (1998). Private speech in two preschools: Significance of open-ended activities and make-believe play for verbal self-regulation. „Early Childhood Research Quarterly”, nr 13, s. 637–658.

Lindsey, E. W., & Colwell, M. J. (2003). Preschoolers’ emotional competence: Links to pretend and physical play, „Child Study Journal”, nr 33, s. 39–52.

Moll, L. (1990).Vygotsky & Education: Instructional Instructions & Applications of Sociohistorical Psychology, Cambridge: University Press.

Piaget, J. (1948), To understand is to invent: The future of education, New York: Viking.

Piaget, J. (1950). Introduction à l’épistémologie génétique, Paris: Presses Universitaires de France.

Runco, M. A. (1991). Divergent thinking, Norwood, NJ: Ablex.

Russ, S. W., & Grossman-McKee, A. (1990). Affective expression in children’s fantasy play, primary process thinking on the Rorschach and divergent thinking, „Journal of Personality Assessment”, nr 54, s. 756–771.

Sawyer, R. (2003). Emergence in Creativity & Development, [w:] R. Sawyer, V. John-Steiner, S. Moran&D. Feldman (Eds.), Creativity & Development, Oxford: Oxford University Press, s. 12–60.

Snow, C., Tabors, P. & Dickinson, D. (2001). Language Development in the Preschool Years. [w:] D. Dickinson & P. Tabors (red.), Beginning Literacy with Language: Young Children Learning at Home and School, Baltimor: Brookes Publishing, s. 1–26.

Stewart, J. (2010). Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wygotski, L.. (1962), Thought and language, Cambridge: MIT Press.

Wygotski, L.S. (1989), Myślenie i mowa, tłum. E.J. Fleszerowie, Warszawa: PWN.

Vygotsky, L. S. (1930–1935/ 1978). Mind in society: The development of higher mental processes, M. Cole, V. John Steiner, S. Scribner, & E. Souberman (red.), Cambridge, MA: Harvard University Press.

Vygotsky, L. (2004). Imagination & creativity in childhood, „Journal of Russian &East European Psychology”, nr 42 (1), s. 4–84.

Welsh, M. C., Pennington, B. F., & Grossier, D. B. (1991). A normative developmental study of executive function: A window on prefrontal function in children, „Developmental Neuropsychology”, nr 7, s. 131.

Wood, E. & Attfield, J. (2005). Play Learning and the Early Childhood Curriculum II wyd., London: Paul Chapman Publishing.

Zwolińska, E.A. (2011), Audiacja. Studium teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Opublikowane
2022-06-28
Jak cytować
Zwolińska, E. A. (2022). Kreatywność w procesie uczenia się muzyki poprzez audiację we wczesnej edukacji. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 17(2(65), 11-24. https://doi.org/10.35765/eetp.2022.1765.01