Czas wolny przedszkolaków z rodzin wielokulturowych

Ewa Sowa-Behtane

Abstrakt


W ostatnich dekadach zdecydowanie zwiększa się liczba trwałych związków międzykulturowych, a wraz z nimi także liczba dzieci z rodzin wielokulturowych. Autorka opisuje formy spędzania czasu wolnego przedszkolaków z rodzin wielokulturowych. Analizuje ponadto badania własne, które miały na celu zbadanie, w jaki sposób dzieci z rodzin mieszanych spędzają czas wolny i czy formy spędzania czasu wolnego związane są z kulturą narodową matek i ojców. Podjęto również próbę ustalenia, jakie elementy poszczególnych kultur w swoim czasie wolnym wykorzystują dzieci. Zebrany materiał badawczy i przeprowadzone badania upoważniają do sformułowania następujących ustaleń: Dzieci najczęściej swój czas wolny spędzają z rodzicami. Coraz częściej w wieku przedszkolnym swój wolny czas spędzają przed komputerem lub telewizorem. Formy spędzania czasu wolnego przez dzieci z rodzin wielokulturowych nie różnią się od form spędzania czasu wolnego przez dzieci z rodzin polskich. Dzieci zdecydowanie najczęściej podczas pobytu w domu oddają się zabawie, ponadto tworzą (np. malują, rysują, lepią z plasteliny), oglądają telewizję, asystują przy czynnościach rodziców (np. gotowanie, pranie, prasowanie) oraz używają komputera czy laptopa. Główną formą spędzania czasu wolnego dzieci poza domem jest zabawa. Pozostałe formy to: aktywność ruchowa (np. spacer, rolki, piłka, rower), odwiedzanie innych dzieci w ich domach, uczestnictwo w dodatkowych zajęciach oraz uczestnictwo w wydarzeniach religijnych (obrzędach, świętach). Zdecydowana większość rodzin wielokulturowych stara się wprowadzać w czas wolny swojego dziecka elementy obydwu kultur, zarówno ojca, jak i matki.


Słowa kluczowe


czas wolny; przedszkole; przedszkolaki; rodzina wielokulturowa; kultura; wielonarodowość

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bańka A., Społeczna psychologia środowiska, Scholar, Warszawa 2002.

Bojar H., Rodzina w sytuacji wielokulturowości, [w:] Oblicza lokalności: różnorodność miejsc i czasu, red. J. Kurczewska, Wyd. IFIS PAN, Warszawa 2006.

Breger R., Hill R., Cross-cultural Marriage. Identity and Choice, Berg, Oxford 1998.

Gajek E., Poznajemy rodzaje pisma, „Wychowanie w Przedszkolu” 627(2005)2.

Kempa E., Wpływ środowiska rodzinnego na jakość i organizacje czasu wolnego uczniów wiejskich szkół podstawowych, "Nauczyciel i Szkoła” 10(1998)1.

Klein S., Czas. Przewodnik użytkowania, W.A.B, Warszawa 2009, s. 4.

Kowalec J., Jak rozbudzamy zainteresowania dzieci przedszkolnych kulturą regionu, „Wychowanie na co Dzień” 90(2001)3.

Walczak M., Psychologiczna prognoza trwałości małżeństw dwukulturowych, „Problemy Rodziny” 235(2001)1.

Wierzbińska K., Czas wolny to problem pedagogiczny, „Edukacja i Dialog” 195(2004)2.
DOI: https://doi.org/10.14632/eetp_35.6

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787