Czas wolny dziecka przed telewizorem w opinii rodziców

Patrycja Kotaba, Ewa Miśkowiec

Abstrakt


Przypisując rodzinie najważniejszą rolę w kształtowaniu postaw wolnoczasowych wskazuje się przede wszystkim na ich własny przykład oraz zaangażowanie w organizację i wspólne spędzanie czasu wolnego z dzieckiem. Jedną z form spędzania czasu wolnego jest oglądanie telewizji. Nie można jej przypisywać samych negatywów, aczkolwiek w przypadku braku kontroli, zwłaszcza ze strony rodzica, może ona mieć destruktywny wpływ na młodych ludzi, ich światopogląd, zachowanie i osobowość. Krytyka mediów wskazująca na negatywne oddziaływanie na osobowość dziecka nie może przysłonić faktu, iż środki masowego przekazu stały się w dzisiejszym świecie nieodłącznym elementem ludzkiej egzystencji. Telewizja może zagrażać dzieciom też z powodu uzależnienia rodziców lub zwykłego braku kontroli nad tym, co robi ich dziecko. To oni tworzą hierarchię wartości w domu, i to oni powinni odpowiednio umieścić w niej telewizję. Nie można wykluczyć telewizji z codziennego życia, ale należy pamiętać o racjonalnym korzystaniu z niej. Czas spędzony przez dziecko przed telewizorem jest odbierany jako czas stracony i przynoszący negatywne skutki dla rozwoju dziecka a winą za to obarczani są właśnie rodzice. Prowadzone od lat (również przez media) uświadamianie rodzicom negatywnych skutków długiego oglądania przez dzieci telewizji powinno zaowocować postawą kontroli i wydaje się, jak wynika z zaprezentowanych w artykule badań, że odniosły skutek. Rodzice kontrolują to, co i jak często oglądają ich dzieci, sami też wybierają programy przez nich oglądane.


Słowa kluczowe


media; telewizja; czas wolny; rodzice; aktywność wolnoczasowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Braun-Gałkowska M., Dziecko w świecie mediów, „Edukacja i Dialog” 149(2003)6.

Braun-Gałkowska M., Wpływ telewizyjnych obrazów przemocy na

psychikę dzieci, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 341(1995)6.

Chomicz R., Rodzina tradycyjna – w przekazywaniu wzorów aktywnego spędzania czasu wolnego, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” (2009)1.

Czajkowski K., Wychowanie do rekreacji, WSiP, Warszawa 1979.

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy

prasy, radia, telewizji i Internetu, PWN, Warszawa–Kraków 1999.

Grochociński M., Organizacja pracy i metody nauczania w edukacji wczesnoszkolnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1992.

Iłowiecki M., Manipulacja osobą ludzką w społeczeństwie informacyjnym. Człowiek na smyczy, „Wychowawca” 201(2009)9.

Izdebska J., Dziecko i świat mediów elektronicznych, "Wychowanie w Przedszkolu” (2009)3.

Kędzior J., Czas wolny w rodzinie z perspektywy pedagogicznej,

[w]: Od szkoły pamięci do szkoły rozwoju. IX Forum Pedagogów, red. J. Semkowa, M. Wawrzak-Chodaczek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.

Kozak E., Wypoczynek młodzieży i jej rodziców, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” (2000)1.

Maj M., Sikorska M., Wpływ telewizji na rozwój dziecka w wieku

przedszkolnym, [w:] Edukacja elementarna w zreformowanym systemie szkolnym, red. Z. Ratajek, M. Kwaśniewska, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2004, s. 223.

Mazepa-Domagała B., Telewizja – zagrożenie czy inspiracja? Z zagadnień oddziaływania telewizji na dziecko, [w:] Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży i jego zagrożenia, red. K. Czarnecki, W. Kojs, M. Rozmus, Impuls, Mysłowice 2001.

Sowa A., W fikcyjnym świecie, „Bliżej Przedszkola” 89(2009)2.

Tytko M. M., Media w wychowaniu, „Wychowawca” 12(2008)192.

Walentynowicz-Moryl K., Co po szkole? Udział młodzieży w zajęciach dodatkowych, [w:] Młodzież w czasie wolnym miedzy przyjemnością a obowiązkiem, red. E. Narkiewicz, M. Zielińska, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2001.

M. Woźniak, Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży

szkolnej przez instytucje publiczne, [w:] Czas wolny – przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, red. J. Daszkowska, R. Pelczar, KUL, Stalowa Wola 2009.

Wujek T., Praca domowa i czynny wypoczynek ucznia, PZWS, Warszawa 1969.
DOI: https://doi.org/10.14632/eetp_35.7

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787