Aktywność filozoficzna uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych

Słowa kluczowe: filozofia dla dzieci, edukacja wczesnoszkolna, filozofia, filozofowanie dzieci, uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Abstrakt

Filozofia dla dzieci od dawna stanowi element badań pedagogicznych, w którym filozofowanie dzieci traktowane jest jako metoda kształcenia. Prowadzone badania wskazują, iż filozoficzne rozmyślania dzieci przynoszą korzystne efekty w realizacji niektórych treści nauczania, czy wspomagają rozwój społeczny i emocjonalny dzieci. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano wyniki badań jakościowych, których celem było poznanie aktywności filozoficznej dzieci w młodszym wieku szkolnym o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Problem główny został zawarty w pytaniu: Jaka jest aktywność filozoficzna uczniów w młodszym wieku szkolnym o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych? W prowadzonym postępowaniu badawczym zastosowano obserwację uczestniczącą. Wyniki badań przeprowadzonych w grupie 15 uczniów klasy drugiej integracyjnej wskazały, że w większości przypadków aktywność filozoficzna badanych przedstawiała się bardzo zróżnicowanie, niezależnie od ich potrzeb edukacyjnych. Wyjątek stanowili uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w minimalnym stopniu uczestniczyli w zajęciach filozoficznych. Przeprowadzone badania stanowią przykład dziecięcych rozmyślań filozoficznych.

Bibliografia

Gorard S., Siddiqui N., Huat See B. (2015). Philosophy for Children: Evaluation report and Executive summary, Durham: Durham University.

Juszczyk S. (2013). Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

KarimiRad M., Maghami H. R., Hosseinzadeh M., Madadizadeh F., Khodayarian M. (2022). The Effectiveness of "Philosophy for Children-Based Educational Program" on Breakfast Consumption of Elementary Students: A Randomized Clinical Trial, „Journal of Nutrition and Food Security”, Vol. 7, NO. 2, s. 139-149,

<http://jnfs.ssu.ac.ir/article-1-452-en.html> [Accessed August 2, 2022]

Karadağ F., Demirtaş V.Y. (2018). The Effectiveness of The Philosophy with Children Curriculum on Critical Thinking Skills of Pre-School Children, „Education and Science”, Vol. 43, NO. 195, s. 19-40. DOI:10.15390/EB.2018.7268

Kitchener R. (1990). Do Children Think Philosophically? „Metaphilosophy”, Vol. 21, NO. 4, s. 416–431.

Lipman M. (1976). Philosophy for Children, „Metaphilosophy”, Vol. 7, NO. 1, s. 17–39.

Martens E. (2011). Dzieci są filozofami, filozofowie są dziećmi, „Ethics in Progress”, Vol. 2, NO.1, s. 42-44. DOI: 10.14746/eip.2011.1.7

Matthews G.B. (1979). Philosophy and the Young Child, „Metaphilosophy”, Vol. 10, NO. 3/4, s. 354–368.

Rahdar A., Pourghaz A., Marziyeh A. (2018). The Impact of Teaching Philosophy for Children on Critical Openness and Reflective Skepticism in Developing Critical Thinking and Self-Efficacy, „International Journal of Instruction”, Vol. 11, NO. 3, s. 539–556.

Shatalebi A., Hedayat M. (2016). Investigating the Effects of 'Philosophy for Children' Program on the Reduction of Psychosomatic Disorders Symptoms in 9-11 Age Boys, „International Letters of Social and Humanistic Sciences”, Vol. 66, s. 1–9.

Szczepska-Pustkowska M. (2008). Dziecięce filozofowanie (i filozofowanie z dziećmi) jako zasada pracy z uczniem, ”Kwartalnik Pedagogiczny”, t. 1, nr 207, s. 5–31.

Walczak P. (2017). Wpływ dociekań filozoficznych na rozwój intelektualny dzieci. Analiza wyników badań, „Kultura i Edukacja”, t. 3, nr 117, s. 128–142. DOI: 10.15804/kie.2017.03.08

Opublikowane
2022-09-30
Jak cytować
Młynek, P. A. (2022). Aktywność filozoficzna uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 17(3(66), 55-70. https://doi.org/10.35765/eetp.2022.1766.04
Dział
Thematic Articles