Jak bodźce akustyczne wpływają na zachowanie i koncentrację dzieci?

Słowa kluczowe: dzieci, rozwój, dźwięki, hałas, bodźce akustyczne, psychoakustyka

Abstrakt

Celem badań było znalezienie pozytywnego i negatywnego wpływu bodźców akustycznych na dzieci w wieku przedszkolnym. Badania podzielono na trzy części (przeprowadzenie ankiet wśród rodziców i nauczycieli dotyczących zachowania dzieci oraz warunków akustycznych, w jakich na co dzień przebywają; pomiary poziomu ciśnienia akustycznego w przedszkolach; wykonywanie przez dzieci zadań w obecności różnych dźwięków). Z przeprowadzonych badań wynika, że najbardziej rozpraszającymi dźwiękami są odgłosy pochodzące od innych dzieci. Zaobserwowano ogólną tendencję, że w przedszkolach, gdzie dzieci zachowują się spokojniej i ciszej, wyniki uzyskiwane podczas wykonywania zadań są dużo lepsze, dzieci chętniej i szybciej wykonują zadania oraz znacznie dłużej się na nich skupiają. Dźwięki wydawane przez inne dzieci (szczególnie nagle) często opóźniają lub całkowicie uniemożliwiają wykonanie zadania. Zaobserwowano również, że jeśli dla dzieci jakieś dźwięki nie są ani szczególnie interesujące, ani rozpraszające, to dzieci nie zwracają na nie uwagi i mają one znikomy wpływ na wykonywane zadania. Dźwięki szczególnie atrakcyjne dla dzieci powodują opóźnienie w rozpoczęciu prac, błędy, a czasami dzieci całkowicie ignorują polecenia i skupiają się na ciekawym bodźcu. Co ciekawe, hałas drogowy czy domowy są dla dzieci prawie niezauważalne i mają znikomy wpływ na wykonywane zadanie. Muzyka, do której mają neutralny stosunek, okazała się dobrym maskerem innych rozpraszających dźwięków.

Bibliografia

Babisch, W. (2003). Stress hormones in the research on cardiovascular effects of noise. Noise Health, 5(18), 1–11.

Clark, C., Martin, R., van Kempen, E., Alfred, T., Head, J., Davies, H.W., Haines, M.M., Lopez Barrio, I., Matheson, M. i Stansfeld, S.A. (2006). Exposure-effect relations between aircraft and road traffic noise exposure at school and reading comprehension: The RANCH project. American Journal of Epidemiology, 163(1), 27–37. https://doi.org/10.1093/aje/kwj001

Haines, M., Stansfeld, S., Job, R., Berglund, B. i Head, J. (2001). Chronic aircraft noise exposure, stress responses, mental health and cognitive performance in school children. Psychological Medicine, 31(2), 265–277. https://doi.org/10.1017/S0033291701003282

Jabłońska, B. (2014). Socjologia muzyki. Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Jiang, F. (2019). Sleep and early brain development. Annals of Nutrition and Metabolism, 75(1), 44–53. https://doi.org/10.1159/000508055

van Kempen, E., van Kamp, I., Fischer, P., Davies, H., Houthuijs, D., Stellato, R., Clark, C. i Stansfeld, S. (2006). Noise exposure and children’s blood pressure and heart rate: the RANCH project. Occupational and Environmental Medicine, 63(9), 632–639. https://doi.org/10.1136/oem.2006.026831

Öhrström, E., Hadzibajramovic, E., Holmes, E. i Svensson, H. (2006). Effects of road traffic noise on sleep: studies on children and adults. Journal of Environmental Psychology, 26(2), 116–126. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2006.06.004

Stansfeld, S. i Clark, C. (2015). Health effects of noise exposure in children. Current Environmental Health Reports, 2(2), 171–178. https://doi.org/10.1007/s40572-015-0044-1

Tiesler, C.M.T., Birk, M., Thiering, E., Kohlböck, G., Koletzko, S., Bauer, C.P., Berdel, D., von Berg, A., Babisch, W. i Heinrich, J. (2013). Exposure to road traffic noise and children's behavioural problems and sleep disturbance: Results from the GINIplus and LISAplus studies. Environmental Research, 123, 1–8. https://doi.org/10.1016/j.envres.2013.01.009

Topór, E. (2009). Wpływ muzyki oraz rola muzykoterapii w rozwoju dziecka. W: E. Krajewska-Kulak i C. Łukaszuk (red.), W drodze do brzegu życia (s. 163–171). Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Opublikowane
2023-06-30
Jak cytować
Kosiek, A. (2023). Jak bodźce akustyczne wpływają na zachowanie i koncentrację dzieci?. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 18(2(69), 99-109. https://doi.org/10.35765/eetp.2023.1869.08