Tom 18 Nr 2(69) (2023): Edukacja medialna małego dziecka

Okres pandemii pokazał, że media mogą odegrać w życiu dzieci bardzo różnorodne role, a funkcjonowanie w świecie nowych technologii przynosi z sobą zarówno wiele pozytywnych, jak i negatywnych  konsekwencji. Aby uniknąć tych drugich niezbędna jest odpowiednia, dostosowana do potrzeb małego dziecka, edukacja medialna. Pozwala ona powoli i odpowiedzialnie wprowadzać młodego odbiorcę w świat nowych mediów. Właśnie dlatego odpowiedzialne i mądre wprowadzanie dziecka do świata  mediów, kształtowanie prawidłowych nawyków w zakresie  higieny cyfrowej  staje się dzisiaj jednym z ważnych elementów całego procesu edukacyjnego..

Opublikowane: 2023-06-29

Pełny numer