Prawa dziecka – prawa człowieka w najnowszej literaturze dla dzieci - wybór i wskazania dla edukacji

Słowa kluczowe: dzieciństwo,, literatura dziecięca XXI wieku, prawa dziecka, Konwencja o Prawach Dziecka,, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Janusz Korczak

Abstrakt

Przedmiotem tekstu czynię wybrane książki adresowane do dzieci w młodszym wieku szkolnym, w których obecna jest tematyka praw dziecka w odwołaniu do Konwencji o Prawach Dziecka jak również praw człowieka w odniesieniu do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Sięgając po metodę analizy treści stosowaną w metodologii badań jakościowych, dokonuję analizy i interpretacji treści książek najnowszych (II dekady XXI wieku), zarówno pisarzy polskich jak i obcojęzycznych. Podejmuję się próby odpowiedzi na pytania: czy i w jaki sposób książki poddane analizie, mogą służyć dziecku w rozumieniu i świadomy korzystaniu ze swoich praw? na jakie prawa człowieka jest w wybranych książkach położony akcent?;  na ile analizowane książki są otwarte na dyskusje z czytelnikiem? Tekst jest złożony z dwóch części. W pierwszej, prezentuję istniejący stan wiedzy w naukach społecznych i humanistycznych, na temat braku kategorii dzieciństwa na przestrzeni dziejów oraz jak toczył się proces formowania podmiotowości dziecka, dając początek zapisywaniu jego praw.W drugiej części tekstu prezentuję wnioski z analiz treści wybranej literatury dziecięcej. Wskazuję literaturę, w której dziecko traktowane jest podmiotowo- jako obywatel „tu i teraz”; literaturę, która może służyć pomocą w planowaniu pracy opiekuńczo- wychowawczej pedagogom, rodzicom, osobom które troszczą się o ochronę jednostkowości dziecka.

Bibliografia

Ariès, P. (1995). Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach (M. Ochab, tłum.). Marabut.

Brzozowska-Brywczyńska, M. (2020). Dzieciństwo: projekt w kryzysie. Kultura i Edukacja, 64(3), 5–25.

Cackowska, M. (2017), Współczesna książka obrazkowa – pojęcia, typologia, badania, teorie, konteksty, dyskursy. W: M. Cackowska, H. Dymel-Trzebiatowska i J. Szyłak (red.), Książka obrazkowa. Wprowadzenie (s. 11–49). Instytut Kultury Popularnej.

Chmielewska, I. (2011). Pamiętnik Blumki. Media Rodzina.

Chmielewska, I. (2018). Jak ciężko być królem. Według powieści Janusza Korczaka „Król Maciuś Pierwszy”. Muzeum Historii Źydów Polskich Polin, Wydawnictwo Wolno.

Czerwińska-Rydel, A. (2017). W poszukiwaniu światła. Opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie. Literatura.

Czerwińska-Rydel, A. (2023). Po drugiej stronie okna. Opowieść o Januszu Korczaku. Wydawnictwo Literatura.

Czerwińska-Rydel, A. i Piątkowska, R. (2014). Moje prawa, ważna sprawa! Literatura.

deMause, L. (1974). The evolution of childhood. The Journal of Psychohistory, 1(4), 503–575.

DePino, C. (2007). Śmierdzący ser (E. Zubrzycka, tłum.). GWP.

Falkowska, E., Miłowska, M., Połowniak, M. i Skrabska, A. (red.). (2012). Prawa dziecka. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli. Polski Komitet Narodowy UNICEF.

Grabowski, A. (2022). Biuro dzieci znalezionych. Literatura.

Grodek, J. (2017). Mania, dziewczyna inna niż wszystkie. Zuzu Toys.

Jarosz, E. (2013). Społeczne wykluczenie i dyskryminacja dzieci – marginalizowany obszar nierówności społecznych. Studia Edukacyjne, 24, 89–101. https://repozytorium.amu.edu.pl/server/api/core/bitstreams/e5d481da-41b6-4a7f-a425-c4b01fcf0111/content

Jarosz, E. (2019), Partycypacja społeczna dzieci –współczesna odsłona dyskursu. Kontestacja i kontrdziałanie wobec społecznej ekskluzji dzieci. Kultura i Edukacja, 1(123), 27–44. https://doi.org/10.15804/kie.2019.01.02

Jaskulska, S. i Poleszak, W. (2015). Wykluczenie rówieśnicze. W: J. Pyżalski (red.), Wychowawcze i społeczno-kulturowe kompetencje współczesnych nauczycieli. Wybrane konteksty (s. 155–175). TheQ studio.

Jenks, C. (2008), Socjologiczne konstrukty dzieciństwa (M. Kościelniak, tłum.). W: M.J. Kehily (red.), Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem (s. 111–134). Wydawnictwo WAM.

Kasdepke, G. (2007). Mam prawo czyli Nieomal wszystko, co powinniście wiedzieć o prawach dziecka, a nie macie kogo zapytać! Wydawnictwo G+J RBA.

Krajewski, M. (2003). Kultury kultury popularnej. Wydawnictwo Naukowe UAM.

Kuijer, G. (2016). Książka wszystkich rzeczy (J. Jędryas, tłum.). Wydawnictwo Dwie Siostry.

Lindenbaum, P. (2017). Pudle i frytki (K. Skalska, tłum.). Zakamarki.

Marszałek, M. (2011). Dzieci ulicy a obraz dzieciństwa XXI w. W: M. Michel (red.), Streetworking. Aspekty teoretyczne i praktyczne (s. 43–56). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Matras-Mastalerz, W. (2018). Dyskusyjny klub książki. Iwona Zabielska-Stadnik, Małgorzata Węgrzecka, Masz prawa, człowieku, Wydawnictwo Tamaryn, Jabłonna 2014. Instytut Książki. https://instytutksiazki.pl/files/upload/files/Konspekty%20DKK/konspekt%20DKK%20zabielska%20stadnik%20v2.pdf

Michalak, M. (2015). Wstęp. W: S.W. Stadniczeńko (red.), Konwencja o prawach dziecka. Wybór zagadnień (artykuły i komentarze) (s. 9). Biuro Rzecznika Praw Dziecka. http://brpd.gov.pl/sites/default/files/konwencja_o_prawach_dziecka_-_komentarz_e-book.pdf

Michalak, M. (2023a). Opowieści o tym, co daje moc. IBIS.

Michalak, M. (2023b). Opowieści o tym, co w życiu ważne. IBIS.

Michalak, M. (2023c). Wielcy przyjaciele dzieci. Dwukropek.

Młodnicka, M. (2010). Nie daj się gnębić. Książka, która dodaje siły. Jedność.

Olech, J. (2014). Mam prawo i nie zawaham się go użyć! Wytwórnia.

Ostrowicka, B. (2012). Jest taka historia. Opowieść o Januszu Korczaku. Wydawnictwo Literatura.

Palmer, S. (2007). Toksyczne dzieciństwo. Jak współczesny świat krzywdzi nasze dzieci i co możemy zrobić, aby temu zapobiec (B. Długajczyk, tłum.). Wydawnictwo Dolnośląskie.

Piątkowska, R. (2015). Która to Malala? Literatura.

Postman, N. (1994). Disappearance of childhood. Vintage Books.

Smolińska-Theiss, B. (2010). Rozwój badań nad dzieciństwem — przełomy i przejścia. Chowanna, 1, 13–26.

Stadniczeńko, S.L. (red.). (2015). Konwencja o prawach dziecka. Wybór zagadnień (artykuły i komentarze). Biuro Rzecznika Praw Dziecka. http://brpd.gov.pl/sites/default/files/konwencja_o_prawach_dziecka_-_komentarz_e-book.pdf

Stalfelt, P. (2011). Twoje prawa ważna sprawa (I. Jędrzejewska, tłum.). Czarna Owieczka.

Strack, E. i Frade, M. (2021). Dyskryminacja. Powiedz: stop! (T. Swoboda, tłum.). Adamada.

Suchowierska, A. (2015). Mat i świat. Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Szlendak, T. (2005), Komercjalizacja dzieciństwa. Kilka uwag krytycznych o niewygodach wychowywania dzieci w kulturze konsumpcji. Kultura i Edukacja, 2, 20–28. https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/948/T.%20Szlendak%2C%20Komercjalizacja%20dzieciństwa.pdf?sequence=1

Waloszek, D. (2003). Dziecko. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1 (s. 883–895). „Żak”.

Węgrzecka, M. i Zabielska-Stadnik, I. (2014). Masz prawa, człowieku. Tamaryn.

Yousafzai, M. (2018). Malala i jej czarodziejski ołówek (A. Mietlicka-Osadowska, tłum.). Tekturka.

Zabawa, K. (2015). Prawa dziecka w utworach literackich dla najmłodszych. Horyzonty Wychowania, 14(31), 203–218. https://doi.org/10.17399/HW.2015.143111

Zimmerer, K. (2012). Zwyczajny dzień. Wydawnictwo W.A.B.

Zubrzycka, E. (2004). Powiedz komuś. GWP.

Zubrzycka, E. (2007). Słup soli. Jak powstrzymać szkolnych dręczycieli. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Opublikowane
2024-03-28
Jak cytować
Józefowicz, A. (2024). Prawa dziecka – prawa człowieka w najnowszej literaturze dla dzieci - wybór i wskazania dla edukacji. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 19(1(72), 21-39. https://doi.org/10.35765/eetp.2023.1972.02