Wypowiedzi formujące w rodzinie w świetle artykułów pedagogicznych Janusza Korczaka i współczesnych dialogów rodziców z dziećmi

Słowa kluczowe: komunikacja językowa, wypowiedzi formujące, rodzina, wychowanie w rodzinie, Janusz Korczak

Abstrakt

W artykule zostały zaprezentowane wybrane wypowiedzi formujące w rodzinie wyekscerpowane z tekstów Janusza Korczaka oraz ze współczesnych dialogów rodziców z dziećmi. Artykuł ma na celu uwrażliwienie rodziców na wagę języka, jakiego używają w procesie komunikowania się ze swoimi córkami i synami oraz zachęcić badaczy zajmujących się pragmatyką językową do podjęcia szerszych analiz dotyczących tego zagadnienia. Problem badawczy artykułu mieści się w obrębie pytania: Jaka jest struktura i semantyka wypowiedzi formujących w rodzinie z perspektywy historycznej i współczesnej? Metoda wykorzystana w pracy to analiza semantyczna i pragmatyczna wypowiedzi użytkowników języka zawartych w tekście naukowym z pierwszej połowy XX wieku oraz współczesnych wypowiedzi prowadzona z perspektywy nauk o rodzinie jako dyscypliny naukowej. Wypowiedzi formujące o charakterze negatywnym, które przeważają w analizowanym materiale, są wyrazem kontroli rodzicielskiej odnoszącej się do działania syna lub córki. Dowodzą negatywnej oceny zachowań dzieci, ponieważ w głębokiej strukturze tych konstrukcji językowych kryje się przemoc, na co wskazuje tkwiący w nich silny potencjał manipulacyjny. Wypowiedzi formujące o charakterze pozytywnym dają dzieciom siłę do działania, są źródłem otuchy i wsparcia.

Bibliografia

Bronikowska, M. (1978). Bibliografia prac Janusza Korczaka (wybór). Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Cichy, E. (2017). Uwagi o tekstach. W: J. Korczak, Teoria a praktyka. Artykuły pedagogiczne (1913–1939) (s. 378–399). Instytut Badań Literackich PAN.

Falkowska, M. (1989). Kalendarz życia, działalności i twórczości Janusza Korczaka. Nasza Księgarnia.

Kalisz, R. (1993). Pragmatyka językowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Korczak, J. (2017). Teoria a praktyka. Artykuły pedagogiczne (1919–1939). Instytut Badań Literackich.

Kozak, A. i Wasilewski J. (2022). Uwięzieni w słowach rodziców. Jak uwolnić się od zaklęć, które rzucono na nas w dzieciństwie. Onepress Sensus.

Levinson, S.C. (2010). Pragmatyka (T. Ciecierski i K. Stachowicz, tłum.). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lewin, A. (red.). (1985). Janusz Korczak. Bibliografia 1896–1942. Agentur Dieck.

Li, P. (2024, 2 stycznia). Formative years – why are they important in child development. Parenting for Brain. https://www.parentingforbrain.com/formative-years/

Majewska, M. (2023). Mówię, więc jestem. Jak wyrażać swoje potrzeby i uczucia, chronić własne granice oraz skutecznie komunikować się z innymi. Dom Wydawniczy REBIS.

Rosenberg, M.B. (2016). Porozumienie bez przemocy. O języku życia (M. Markocka-Pepol i M. Kłobukowski, tłum.). Wydawnictwo Czarna Owca.

Sieradzka-Baziur, B. (2018). Wychowanie według zasad Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga jako przeciwdziałanie mowie nienawiści. W: M. Malczyńska-Biały i K. Żarna (red.), Naruszenia praw człowieka we współczesnym świecie (s. 254–262). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Sieradzka-Baziur, B. (2022). Exploring the verbal and nonverbal messages of children through Janusz Korczak’s, lens. Childhood in the Past, 15(1), 44–60. https://doi.org/10.1080/17585716.2021.1989213

Szczepankowska, I. (2011). Semantyka i pragmatyka językowa. Słownik podstawowych pojęć z zadaniami i literaturą przedmiotu. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Tchorzewski, A.M. de (2015). Miłość, nadzieja, odpowiedzialność – warunkiem więzi w rodzinie. W: J. Karbowniczek, A. Błasiak i E. Dybowska (red.), Dziecko, rodzina, wychowanie. Wybrane konteksty (s. 25–45). Wydawnictwo WAM.

Opublikowane
2024-03-28
Jak cytować
Sieradzka-Baziur, B. (2024). Wypowiedzi formujące w rodzinie w świetle artykułów pedagogicznych Janusza Korczaka i współczesnych dialogów rodziców z dziećmi . Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 19(1(72), 41-52. https://doi.org/10.35765/eetp.2023.1972.03