Edukacja muzyczna w nauczaniu szkolnym i wczesnoszkolnym z uwzględnieniem metody testowej muzycznych umiejętności percepcyjnych Agnieszki Weiner

Małgorzata Gawor, Paweł Herod

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Burowska Z., Głowacka E., Psychodydaktyka muzyczna. Zarys problematyki, Akademia Muzyczna w Krakowie. Publikacja nr 58, red. H. Oleschko, W. Berny-Negrey, Kraków 1998.

Podolska B., Muzyka w Przedszkolu, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.

Reis J.W., Mała encyklopedia muzyki, PWN, Kraków 1987.

Schaeffer B., Dzieje muzyki, WSiP, Warszawa 1983.

Souriau E., Wpływ muzyki na rozwój psychiczny dziecka, [w:] Wychowanie przez sztukę, red. I. Wojnar, PZWS, Warszawa 1965, s. 229-239.

Szczepańska I., Rozwijanie zainteresowań uczniów w klasach 4-6 (na podstawie przeprowadzonych badań w Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta w Krakowie w roku szkolnym 2009/2010), Kraków 2010, mps.

Szuman S., O sztuce i wychowaniu estetycznym, PZWS, Warszawa 1962.

Weiner A., Test Muzycznych Umiejętności Percepcyjnych, UMCS, Lublin 2007.

Wierszyłowski J., Testy muzyczne, ,,Muzyka”, 28-29(1963) 1-2, Państwowy Instytut Sztuki, Warszawa 1963, s. 183-201.

Wilk A., Metody kształcenia słuchu muzycznego dzieci w wieku szkolnym, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1996.

http://www.men.gov.pl/index (dostęp: 17.12.2012).

http://www.men.gov.pl/images/stories/pdf/Reforma/1b.pdf (dostęp: 17.12.2012).

http://www.men.gov.pl/images/stories/pdf/Reforma/7b.pdf (dostęp: 17.12.2012).

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Jaques-Dalcroze (dostęp: 11.12.2012).

http://pl.wikipedia.org/wiki/Carl_Orff (dostęp: 11.12.2012).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787