"Kim jestem w pracy" - źródła i determinanty w pracy opiekunów w żłobkach

Słowa kluczowe: źródła pracy opiekunów, determinanty pracy opiekunów, opiekun w żłobku, żlobki w Polsce, tożsamość zawodowa, profesjonalizacja zawodowa

Abstrakt

Ten artykuł analizuje sposoby, w jakie pracownicy opieki nad dziećmi pozycjonują swoje doświadczenie zawodowe w praktyce pracy (źródła) oraz bada, w jaki sposób postrzegają swoją pracę jako opiekunowie dzieci (czynniki determinujące). To badanie eksploracyjne koncentruje się na doświadczeniach i postrzeganiu swojej pracy przez opiekunów. Przeprowadzono 20 indywidualnych wywiadów z wykwalifikowanymi pracownikami opieki nad dziećmi. Transkrypcje zostały przeanalizowane przy użyciu analizy tematycznej w celu zbadania postrzegania źródeł i determinant strategii, co opisano w kontekście modelu ekologicznego U. Bronfenbrennera. Model ujawnia, że zawodowa rola opiekuna dziecka stanowi podstawę dla jego samooceny, przy czym mesosystem podkreśla kluczowy wpływ przekonań i zachowań innych pracowników opieki nad dziećmi, dyrektorów, rodziców i dzieci na kształtowanie ich tożsamości zawodowej, podczas gdy egzosystem, makrosystem i chronosystem wspólnie przyczyniają się do dynamicznej i czasowej konstrukcji tej tożsamości w szerszym kontekście społecznym i kulturowym (Bronfenbrenner, 1979). Doświadczenie zawodowe pracowników opieki nad dziećmi zostało zanalizowane w kontekście potrzeb wzmacniania praktyki zawodowej, popierania wdrożenia polityk zapewniających lepszy status zawodowy. Czynniki determinujące strategie w ich pracy zostały zidentyfikowane jako koszty psychiczne, postawy wobec zawodu, sukcesy i porażki oraz atmosfera w placówce, podkreślając znaczenie wsparcia ze strony kierownictwa i potrzebę klarownych narzędzi do radzenia sobie z wyzwaniami w zawodzie opieki nad dziećmi.

Bibliografia

Bastos, P., & Cristia, J. (2012). Supply and Quality Choices in Private Child Care Markets: Evidence from São Paulo. Journal of Development Economics, 98(2), 242-255.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.

Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design. Harvard University Press.

Brubaker, R. & Cooper, F. 2000. Beyond “Identity”’. Theory and Society. 29, pp. 1–47.

Chalke, J. (2013). Will the Early Years Professional Please Stand Up? Professionalism in the Early Childhood Workforce in England. Contemporary Issues in Early Childhood, 14(3), 212–222.

Connelly, F. M., & Clandinin, D. J. (1999). Shaping a Professional Identity: Stories of Educational Practice. Teachers College Press.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches. Sage Publications.

Crompton, R. (2000). The Gendered Restructuring of the Middle Classes: Employment and Caring. In: R. Crompton, F. Devine, M. Savage, J. Scott (ed.). Renewing Class Analysis. Oxford: Blackwell.

Dalli, C. (2008) Pedagogy, Knowledge and Collaboration: Towards a Ground-up Perspective on Professionalism, European Early Childhood Education Research Journal, 16(2), 171-185.

Eckhardt, A. G., & Egert, F. (2020). Process Quality for Children under Three Years in Early Child Care and Family Child Care in Germany. Early Years, 40(3), 287-305.

Gajek, K., & Wysłowska, O. (2023). The Types of Work of Early Childhood Education and Care Professionals: an Interactive Perspective. European Early Childhood Education Research Journal, 1-13.

Gee, J. P. (2001). Identity as an Analytic Lens for Educational Research. Review of Research in Education, 25(1), 99-125.

Geiss, M., & Westberg, J. (2020). Why do Training Regimes for Early Childhood Professionals Differ? Sweden and Switzerland Compared. European Educational Research Journal, 19(6), 544-563.

Goouch, K., & Powell, S. (2016). Babyroom Workers: Care in Practice. In Under-three Year Olds in Policy and Practice (pp. 143-157). Singapore: Springer Singapore.

Hakim, L., and C. Dalli. 2018. “‘To Be Professional Is a Never-ending Journey’: Indonesian Early Childhood Practitioners’ Views about the Attitudes and Behaviours of a Professional Teacher.” Early Years 38 (3): 244–257

Jones, L., Holmes, R., Powell, J. (2005). Early Childhood Studies: A Multiprofessional Perspective. Maidenhead: Open University Press.

Keary, A., Babaeff, R., Clarke, S., & Garnier, K. (2020). Sedimented Professional Identities: Early Childhood Education Pre-service Teachers. Teachers and Teaching, 26(3-4), 264-279.

Langford, R., Richardson, B. (2022). The Early Childhood Educator: Critical Conversations in Feminist Theory. Bloomsbury Publishing.

Miller, L. & Cable, C. (2011). Professionalization, Leadership and Management in the Early Years. London: Sage doi:10.4135/9781446288795

Manning, M., Wong, G. T., Fleming, C. M., & Garvis, S. (2019). Is Teacher Qualification Associated with the Quality of the Early Childhood Education and Care Environment? A Meta-analytic Review. Review of Educational Research, 89(3), 370-415.

Moloney, M. (2010). Professional Identity in Early Childhood Care and Education: Perspectives of Pre-school and Infant Teachers. Irish Educational Studies, 29(2), 167-187.

Moss, P. (2010). We Cannot Continue as We Are: The Educator in an Education for Survival. Contemporary Issues in Early Childhood, 11(1), 8–18. https://doi.org/10.2304/ciec.2010.11.1.8

Noailly, J., & Visser, S. (2009). The Impact of Market Forces on Childcare Provision: Insights from the 2005 Childcare Act in the Netherlands. Journal of Social Policy, 38(3), 477-498.

Osgood, J. (2010). Reconstructing Professionalism in ECEC: The Case for the ‘Critically Reflective Emotional Professional’. Early Years, 30(2), 119-133.

Osgood, J. (2012). Narratives from the Nursery: Negotiating Professional Identities in Early Childhood. Routledge: London.

Page, J., and P. Elfer. 2013. The Emotional Complexity of Attachment Interactions in Nursery. European Early Childhood Education Research Journal 21 (4): 553–567.

Rauschenbach, T., & Riedel, B. (2016). Germany’s ECEC Workforce: A Difficult Path to Professionalization. Early Childhood Development and Care, 186(1), 61–77.

Sadowska, K. (2017). Wczesna edukacja dziecka w opiniach opiekunów poznańskich żłobków–raport z badań. Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 5(2), 116-134.

Schaefer, L. (2013). Beginning Teacher Attrition: A Question of Identity Making and Identity Shifting. Teachers and Teaching, Theory and Practice, 19(3), 260–274. https://doi.org/10.1080/13540602.2012.754159

Sollars, V. (2022). Reflecting on ‘Quality’ in Early Childhood Education: Practitioners’ Perspectives and Voices. Early Years, 42(4-5), 613-630.

Telka, L. (2023a). Uwspólnianie przekonań wychowawców o wychowaniu w żłobku. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 616(1), 53-64. https://doi.org/10.5604/01.3001.0016.2403.

Telka, L. (2023b). Postrzeganie dziecka przez wychowawcę w żłobku. Problemy Wczesnej Edukacji, 57(2), 67–78. https://doi.org/10.26881/pwe.2023.57.05

Ünver, Ö., Bircan, T., & Nicaise, I. (2020). Opinion-policy Correspondence in Public Provision and Financing of Childcare in Europe. International Journal of Educational Research, 101, 101576.

Vincent, C., Ball, S., (2006). Childcare, Choice and Class Practices: Middle-Class Parents and their Children. London, Routledge.

Opublikowane
2024-06-27
Jak cytować
Heland-Kurzak, K. (2024). "Kim jestem w pracy" - źródła i determinanty w pracy opiekunów w żłobkach. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 19(2 (73), 177-194. https://doi.org/10.35765/eetp.2024.1973.13