Kształtowanie umiejętności kontaktów społecznych dziecka w rodzinie i przedszkolu

Ewa Miśkowiec

Abstrakt


Rozwój społeczny wynika z samej natury społecznej człowieka, która warunkuje jego przynależność do grupy środowiskowej lub grupy społecznej. Dokonuje się przede wszystkim w życiu rodzinnym, a później modyfikuje się i rozwija w kolejnych grupach społecznych, z których pierwsze jest przedszkole. Rodzina kształtuje umiejętności kontaktów społecznych w sposób naturalny poprzez częste i bezpośrednie kontakty i interakcje pomiędzy rodzicami, rodzeństwem i pozostałymi domownikami. Przedszkole natomiast poszerza świat społeczny dziecka. Daje mu możliwość pełnienia nowych ról społecznych i zawierania nowych znajomości i przyjaźni. Uczy też przestrzegania zasad współżycia w grupie. Służą temu odpowiednio dobrane gry i zabawy.

Słowa kluczowe


rozwój społeczny; kontakty społeczne; rodzina; przedszkole

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bóg w przedszkolu i szkole. Zarys katechezy przedszkolnej i wczesnoszkolnej, red. Z. Marek SJ, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002.

Gloskin W., Uwarunkowania psychicznego rozwoju dziecka, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1988.

Hurlock E.B., Rozwój dziecka, PWN, Warszawa 1985.

Jacher W., Czym jest socjalizacja w rodzinie, „Problemy Rodziny”, XL (2000)1, s. 37-43.

Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B., Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011.

Kielar-Turska M., Średnie dzieciństwo. Wiek przedszkolny, [w:] Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, red. B. Harwas- Napierała, J. Trempała, PWN, Warszawa 2007, t. 2, s. 83-121.

Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowa, Instytut Wydawniczy ERICA, Warszawa 2011.

Kowalczyk D., Rola rodziny w procesie kształtowania wzorów osobowych dziecka, „Kultura i Edukacja” (1996)2, s. 73-77.

Kowalik-Olubińska M., Zabawa jako środek wspomagania emocjonalno- społecznego rozwoju dzieci w przedszkolu, „Wychowanie na co Dzień” (2003)12, s.14-16.

Kowalik S., Rozwój społeczny, [w:] Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psychicznych, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, PWN, Warszawa 2002, t. 3, s. 71-100.

Przetacznikowa M., Rozwój psychiczny dzieci i młodzieży, PZWSz, Warszawa 1973.

Szychowska M., Środowisko rodzinne a szanse rozwoju społeczno-edukacyjnego dziecka, „Wychowanie na co Dzień” (2001)10-11, s. 14-16.

Surma B., Główne cechy rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym, [w:] J. Karbowniczek, M. Kwaśniewska, B. Surma, Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, s. 147-158.

Waloszek D., Wychowanie przedszkolne, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007, t. 7, s. 425-438


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787