Wartości baśni w pracy z dziećmi przedszkolnymi

Wioletta Rutka

Abstrakt


Baśń stanowi niewątpliwie istotny element kultury duchowej społeczeństw. Jest jednym z podstawowych gatunków epiki ludowej, w której w fantastycznej formie ludowej, utrwalone zostały poglądy na stosunki międzyludzkie, ideały dobra i sprawiedliwości oraz kryteria oceny ludzkich poczynań. Celem artykułu jest przybliżenie trzech podstawowych wartości baśni: wychowawczych, dydaktycznych i terapeutycznych, które mają doniosłe znaczenie dla rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, a także dla procesu edukacyjnego. Tekst jest analizą wybranej literatury przedmiotu.


Słowa kluczowe


baśń; wartości wychowawcze; wartości dydaktyczne; wartości terapeutyczne; wychowanie przedszkolne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baluch A., Książka jest światem. O literaturze dla dzieci małych oraz dla dzieci starszych i nastolatków, wyd. Universitas, Kraków 2005.

Baluch A., Pogaduszki do poduszki. (O literaturze dla najmłodszych), Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 1996.

Bettelheim B., Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, wst. i przekł. D. Danek, PIW, Warszawa 1985, t. 1-2.

Białkowska B., O czytelnictwie najmłodszych, „Wychowanie w Przedszkolu” (1984)4.

Borecka I., Biblioterapia w szkole podstawowej i gimnazjum, Wyd. Unus, Wałbrzych 2002.

Borecka I., Elementy biblioterapii w domach dziecka, „Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze” (1995) 9.

Boryś W., Słownik etymologiczny języka polskiego, Wyd. Literackie, Kraków 2005.

Brett D., Bajki, które leczą 2, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2011.

Brett D., Opowiadania dla Twojego (nieco starszego) dziecka, cz. 2, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1998.

Chęcińska U., Baśń była na początku, [w:] Barwy świata baśni pod red. U. Chęcińskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.

Chojnacka-Czachór A., Wpływ baśni na rozwój dziecka, „Wychowanie w Przedszkolu”, (1991)1.

Encyklopedia Powszechna PWN, pod red. B. Kaczorowskiego, t. 3, Warszawa 2009.

http://arteum.pl/artykuly/arteterapia_wczoraj_i_dzis/psychoterapeutyczne_ znaczenia_basni>.(dostęp: 12.04.2012)

Huszcz M., Cichoń- Piasecka M., „A potem żyli długo i szczęśliwe…”. Jak baśnie pomagają w wychowaniu seksualnym dzieci, „Wychowanie w Przedszkolu”, (2003)6.

Huszcz M., Cichoń-Piasecka M., Baśnie uczą życiowych ról, „Wychowanie w Przedszkolu”, (2003)10.

Jaszczyk A., Kochaniak B., Czarodziejski Pyłek – czyli metafora i bajka we wspomaganiu rozwoju małego dziecka, Impuls, Kraków 2006.

Klimowicz K., Bajkoterapia, czyli dla dużych i małych o tym, jak bajki mogą pomagać, Nasza Księgarnia, Warszawa 2009.

Molicka M., Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii, MEDIA RODZINA, Poznań 2002.

Och K., Rola bajki w edukacji, „Wychowanie w Przedszkolu”, (2003)10.

Papuzińska J., Inicjacje literackie problemy pierwszych kontaktów dziecka z książką, WSiP, Warszawa 1988.

Podręczny słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, OPEN, Warszawa 1999.

Przybyszewska U., Baśnie, [w:] Literatura dla dzieci i młodzieży w procesie wychowania, pod red. A. Przecławskiej, WSiP, Warszawa 1978.

Ratyńska H., Literatura dziecięca w pracy przedszkola, WSiP, Warszawa 1976.

Ratyńska H., Rola książki i czasopisma w wychowaniu przedszkolnym, [w:] Kultura literacka w przedszkolu, pod red. S. Frycie, I. Kaniowskiej-Lewańskiej, WSiP, Warszawa 1982.

Rybczyńska K., W kilku słowach o baśni, „Wychowawca”, (2004)5.

Skrobiszewska H., Baśń i dziecko, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1978.

Tartas T., Dlaczego baśń?, „Wychowanie w Przedszkolu”, (2001)2.

Truskolaska J., Wychować miłośnika książki, czyli czytelnictwo i okolice, Matermus Media, Tychy 2007.

Tyszkowa M., Baśń i jej recepcja przez dzieci, [w:] H. Skrobiszewska, Baśń i dziecko, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1978.

http://www.calaposlkaczytadzieciom.pl>.(dostęp: 20.01.2005)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787