Kształtowanie kompetencji fonologicznych dziecka w edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym

Beata Kucharska

Abstrakt


Artykuł dotyczy kluczowej roli edukacji polonistycznej w nauczaniu zintegrowanym, czyli kształtowania kompetencji językowych jako efekt rozwojowej zdolności poznawczej dziecka do odzwierciedlenia i manipulowania dźwiękami mowy. Oczekiwane efekty kształcenia, to: zdolność do słuchowego rozróżniania fonemów (słuch fonemowy); umiejętność dokonywania operacji na sylabach (analiza i synteza sylabowa), fonemach (analiza i synteza fonemowa) oraz elementach śródsylabowych 
(identyfikowanie rymów i aliteracji).

Słowa kluczowe


wczesnoszkolna edukacja polonistyczna; rozwój mowy; zaburzenia mowy; kompetencje fonologiczne; świadomość językowa; słuch fonematyczny; wypowiedź językowa; ćwiczenia fonetyczne (artykulacyjne; oddechowe; dykcyjne; głosowe i słuchowe)

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dźwięki mowy. Program kształtowania świadomosci fonologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, red. A. Maurer, Kraków 2006.

Herzyk A., Ledwoch B., Mózgowa organizacja funkcji językowych. Przegląd badań i teorii neuropsychologicznych, "Logopedia" 1991, nr 13.

Kielar-Turska M., Rozwój człowieka w pełnym cyklu życia, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, cz. 1, Podstawy psychologii, pod red. J. Strelaua, Gdańsk 2000.

Kowalski S., Rozwój mowy i myślenia dziecka, Warszawa 1962.

Kurkowski Z.M., Kształtowanie się zdolności słuchowych a rozwój mowy, [w:] Zaburzenia mowy. Mowa - teoria - praktyka, pod red. S. Grabiasa, Lublin 2001.

Łobacz P., Polska fonologia dziecięca: Studia fonetyczno-akustyczne, Warszawa 1996.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787