Edukacja domowa – pięć najczęściej stawianych pytań

Kinga Wenklar

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Budajczak M., Edukacja domowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.

Chojnacka B., Nauczanie w domu? Rozmowa z Mateuszem Matyszkowiczem, dostępny online: http://solidarni2010.pl/3609-nauczanie-w-domu-2-rozmowa-z-mateuszem-matyszkowiczem.html (dostęp: 10.11.2013 r.).

Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka, red. M. i P. Zakrzewscy, Warszawa 2009.

Holt J., Zamiast edukacji. Warunki do uczenia się przez działanie,

przeł. D. Konowrocka, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.

Informacja o wynikach kontroli przeciwdziałania zjawiskom patologii w szkołach i placówkach oświatowych. Raport Najwyższej Izby Kontroli, Warszawa 2008 (dostępny online): http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/# (dostęp: 10.11.2013 r.).

Nauczanie domowe dzieci polskich od XVIII do XX wieku, red. K. Jakubiak, A. Winiarz, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2004.

Niesłuchowska A., Coraz więcej rodziców wybiera domową edukację, Wiadomości Wirtualnej Polski (dostępny online):

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1027139,title,Coraz-wiecej-rodzicow-wybiera-domowa-edukacje,wid,15789166,wiadomosc.html?ticaid=111a30 (dostęp:

11. 2013).

Profilaktyka narkomanii w szkołach. Informacja o wynikach kontroli. Raport Najwyższej Izby Kontroli, Warszawa 2013 (dostępny online): http://www.nik.gov.pl/plik/id,5334,vp,6917.pdf (dostęp: 10. 11.2013 r.).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787