Konstruowanie spotkań z fikcyjnym terapeutą jako remedium na dziecięce lęki [M. Ganczarska, Spotkania z fikcyjnym terapeutą. Jak tworzyć i czytać dzieciom opowiadania korygujące w ramach interwencji terapeutyczno-wychowawczych, Wydawnictwo Uniwersytet Opolski, Opole 2014]

Opublikowane
2016-11-29
Jak cytować
Kłosińska, T. (2016). Konstruowanie spotkań z fikcyjnym terapeutą jako remedium na dziecięce lęki [M. Ganczarska, Spotkania z fikcyjnym terapeutą. Jak tworzyć i czytać dzieciom opowiadania korygujące w ramach interwencji terapeutyczno-wychowawczych, Wydawnictwo Uniwersytet Opolski, Opole 2014]. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, 11(3(41), 283-290. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/684