Edukacja regionalna w wielokulturowej społeczności

Beata Anna Orłowska

Abstrakt


W artykule starano się przedstawić idee i znaczenie edukacji regionalnej w kontekście wielokulturowej społeczności. Omówiono m.in. znaczenie pojęć region, regionalizm, regionalizacja, wielokulturowa społeczność. Zostały też wskazane podstawowe cechy, jakie powinien posiadać nauczyciel regionalista aby móc poprawnie kształtować tożsamość dzieci. Problematyka jest o tyle złożona, że z jednej strony mamy do czynienia z wielokulturową społecznością a z drugiej strony chodzi o podtrzymanie tożsamości i związku z zamieszkiwanym regionem.


Słowa kluczowe


edukacja regionalna; region; regionalizm; regionalizacja; wielokulturowa społeczność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Grzybowski P.P., Edukacja międzykulturowa – przewodnik. Pojęcia – literatura – adresy, Kraków 2008.

Melosik Z., Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej, Kraków 2007.

Nikitorowicz J., Edukacja regionalna na pograniczach, [w:] Edukacja regionalna, red. nauk. A. W. Brzezińska,

A. Hulewska, J. Słomska, Warszawa 2006.

Nikitorowicz J., Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa, Białystok 2001.

Oświata etniczna w Europie Środkowej, pod red. Z. Jasińskiego i T. Lewowickiego, Opole 2001.

Pedagogika Leksykon PWN, pod red. B.Milerskiego i B. Śliwerskiego, Warszawa 2000.

Wróblewska U., Edukacja na pograniczu kulturowym, [w:] Edukacja regionalna, red. nauk. A. W. Brzezińska,

A. Hulewska, J. Słomska, Warszawa 2006.

http://www.lemkounion.republika.pl/rozmieszczenie.html z 8.11.2008


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787