Edukacja regionalna w wielokulturowej społeczności

  • Beata Anna Orłowska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
Słowa kluczowe: edukacja regionalna, region, regionalizm, regionalizacja, wielokulturowa społeczność

Abstrakt

W artykule starano się przedstawić idee i znaczenie edukacji regionalnej w kontekście wielokulturowej społeczności. Omówiono m.in. znaczenie pojęć region, regionalizm, regionalizacja, wielokulturowa społeczność. Zostały też wskazane podstawowe cechy, jakie powinien posiadać nauczyciel regionalista aby móc poprawnie kształtować tożsamość dzieci. Problematyka jest o tyle złożona, że z jednej strony mamy do czynienia z wielokulturową społecznością a z drugiej strony chodzi o podtrzymanie tożsamości i związku z zamieszkiwanym regionem.

Bibliografia

Grzybowski P.P., Edukacja międzykulturowa – przewodnik. Pojęcia – literatura – adresy, Kraków 2008.

Melosik Z., Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej, Kraków 2007.

Nikitorowicz J., Edukacja regionalna na pograniczach, [w:] Edukacja regionalna, red. nauk. A. W. Brzezińska,

A. Hulewska, J. Słomska, Warszawa 2006.

Nikitorowicz J., Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa, Białystok 2001.

Oświata etniczna w Europie Środkowej, pod red. Z. Jasińskiego i T. Lewowickiego, Opole 2001.

Pedagogika Leksykon PWN, pod red. B.Milerskiego i B. Śliwerskiego, Warszawa 2000.

Wróblewska U., Edukacja na pograniczu kulturowym, [w:] Edukacja regionalna, red. nauk. A. W. Brzezińska,

A. Hulewska, J. Słomska, Warszawa 2006.

http://www.lemkounion.republika.pl/rozmieszczenie.html z 8.11.2008

Opublikowane
2017-03-06
Jak cytować
Orłowska, B. A. (2017). Edukacja regionalna w wielokulturowej społeczności. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, (15-16/1-2), 34-42. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/744