Literatura dla dzieci w edukacji regionalnej

  • Krystyna Zabawa Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna ,,Ignatianum” w Krakowie
Słowa kluczowe: edukacja regionalna, literatura dziecięca, edukacja językowa, podania, legendy, baśnie

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę naszkicowania problematyki możliwości wykorzystania literatury dla najmłodszych (dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym) w edukacji regionalnej, a także zarysowania przyszłych obszarów badawczych. Autorka określa cele, w realizacji których mogą pomóc książki dla dzieci, przedstawia warunki, jakie powinna spełniać literatura, aby była skuteczna w procesie wychowawczym, poleca wybrane pozycje książkowe, spełniające wymienione kryteria. Kolejne części tekstu skupiają się na problematyce edukacji językowej, temacie wykorzystania podań, legend i baśni oraz książek w szczególny sposób traktujących miejsce akcji (jako jednego z „bohaterów”).

Bibliografia

Budrewicz Z., W poszukiwaniu literatury regionalnej. Obrazki Orkana, „Polonistyka” 2005, nr 4.

Dymara B., Korzeniowska W., Ziemski F., Dziecko w świecie tradycji, Kraków 2002.

Edukacja regionalna, red. A. W. Brzezińska, A. Hulewska, J. Słomska, Warszawa 2006.

Edukacja regionalna w założeniach reformy oświatowej. Cele, treści i formy realizacji, oprac. A. Komorowska, P. Aniszewski, Siedlce 1999.

Kossakowska-Jarosz K., Edukacja regionalna w kształceniu polonistycznym, „Polonistyka” 2005, nr 4.

Kowalikowa J., Język a edukacja regionalna [w:] Edukacja regionalna na Podtatrzu. Ścieżki i manowce, red. A. Mlekodaj, Nowy Targ 2004.

Malczewska-Stus D., Polska mapa baśni – propozycja zajęć w bibliotece, „Guliwer” 2003, nr 2.

Matwijów B., Edukacja regionalna i międzykulturowa we współczesnych koncepcjach pedagogiki, [w:] Edukacja regionalna. Ziemia krakowska, Kraków 2005.

Pawelec L., Edukacja regionalna w przedszkolu i klasach młodszych szkoły podstawowej, Kielce 2006.

Skotnicka G., Literatura polska dla dzieci i młodzieży u progu nowego wieku, Gdańsk 2000.

Szałapak A., Legendy i tajemnice Krakowa w: Edukacja regionalna. Ziemia krakowska, Kraków 2005.

Zabawa K., „W góry! W góry, miły bracie!...” – książki dla dzieci o tematyce tatrzańskiej, „Guliwer” 2008, nr 4.

Zgama B., Kultura i literatura podtatrzańska obecna na lekcjach języka polskiego, czyli o ścieżce regionalnej [w:] Edukacja regionalna na Podtatrzu. Ścieżki i manowce, red. A. Mlekodaj, Nowy Targ 2004.

Opublikowane
2017-03-06
Jak cytować
Zabawa, K. (2017). Literatura dla dzieci w edukacji regionalnej. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, (15-16/1-2), 52-60. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/746