Wartość kształtowania kobiecości w procesie wychowania dziewcząt

Weronika Małodzińska

Abstrakt


Artykuł zwraca uwagę na wartość procesu kształtowania się kobiecości w wychowaniu dziewcząt. Przedstawia proces rozwoju kobiecości na tle naturalnych przemian w sferze psychicznej i fizycznej dziewczynki. Autorka podkreśla w nim także znaczenie uwarunkowań społecznych, w tym w szczególności mechanizmów socjalizacyjnych, takich jak: identyfikacja, naśladownictwo, modelowanie występujących w rodzinie. W artykule znajdują się także zalecenia w stosunku do rodziców i ich szczególnej roli we wspomaganiu kobiecości córki.


Słowa kluczowe


kobiecość; rozwój psychoseksualny; tożsamość płciowa; socjalizacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anienkowa N., Rola rodziny w psychoseksualnym rozwoju i wychowaniu dzieci, „Wychowanie na co Dzień” 1997 nr 7, s. 15.

Augustyn J., Integracja seksualna, Kraków 1995.

Jankowska M., Męskość i kobiecość jako dar którego nie można zmarnować, [w: ] Wędrując ku dorosłości, T. Król, M. Ryś, (red.), Kraków 2002, s. 48–55.

Kukołowicz T., Problem rodzinnych i zawodowych ról kobiety, [w: ] Miłość – małżeństwo – rodzina, F. Adamski (red.), Kraków 1988, s. 253–276.

Lothar S., Synowie i ojcowie tęsknota za nieobecnym ojcem, Gdańsk 2002.

Łobocki M., O wychowaniu dziewcząt w rodzinie, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1998 nr 6, s. 9.

Mandal E., Kobiecość i męskość, Warszawa 2003.

Pelmamatti L., Spódniczka i spodnie, Męskość i kobiecość w parze małżeńskiej, Poznań 2005.

Pospiszyl K., Psychologia różnic płciowych, „Małżeństwo i Rodzina” 2006 nr 1, s. 22.

Rise C., Sztuka ojcostwa, Poznań 2006.

Rostowska T., Rola modelowania w procesie socjalizacji dziecka w rodzinie, „Problemy Rodziny” 1994 nr 3, s. 33–37.

Sendyk M., Postawy wychowawcze rodziców wobec córek i synów, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2009 nr 6. s. 45–49.

Sitarczyk M., Identyfikacja a postawy ojcowskie, „Problemy Rodziny” 1991 nr 3, s. 8.

Skorny Z., Proces socjalizacji dzieci i młodzieży, Warszawa 1976.

Stępniak-Łuczywek A., Rodzina jako system interakcji, „Małżeństwo i Rodzina” 2004 nr 1, s. 6–11.

Walesa Cz., Rola ojca w psychicznym rozwoju dziecka. Studium psychologiczne, [w:] Oblicza ojcostwa, Kornas- -Biela. (red.), Lublin 2001, s. 293.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787