Karanie i nagradzanie wprowadzaniem w świat wartości i postaw moralnych

Ewa Miśkowiec

Abstrakt


W procesie wychowania ogromną rolę odgrywa wprowadzenie dziecka w świat wartości i postaw moralnych. Moralność heteronomiczna dziecka i początki jej autonomii wymagają od dorosłych zastosowania odpowiednich bodźców pobudzających
lub hamujących jego zachowania. Rolę tę może pełnić często stosowana w procesie wychowania kara i nagroda. Pierwsza z nich ma na celu eliminację zachowań niepożądanych, nagroda zaś utrwalać zachowania właściwe. Spełniać swoją rolę będą tylko wtedy, gdy zostaną przemyślane i nie będą nadużywane.


Słowa kluczowe


wartości moralne; wychowanie moralne; moralność heteronomiczna; kara; nagroda

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cichoń W., Wartości, człowiek, wychowanie, Kraków 1996.

Dąbrowska-Bąk M., Kara w szkole, „Edukacja” 1(1996).

Fritzhand M., Wartości a fakty, Warszawa 1982.

Hurlok E. B., Rozwój dziecka, Warszawa 1960.

Kłosowski J., Cele edukacyjne wobec zagrożenia samowiedzy i samoświadomości ucznia, „Ruch Pedagogiczny” 3-4(1993)XXXV.

Krajewska M., Kara i nagroda, „Edukacja i Dialog” 3(2001).

Łobocki M., O wychowaniu moralnym, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 7(1996).

Ochmański M., Nagrody i kary w wychowaniu dzieci w młodszym wieku szkolnym, Warszawa 2001.

Piaget J., Rozwój ocen moralnych, Warszawa 1971.

Porębski Cz., Co nam po wartościach, Kraków 2001.

Psychologia wychowawcza, red. E. Ch. Skinner, Warszawa 1998.

Wołoszynowa L., Młodszy wiek szkolny, [w:] Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, red. M. Żebrowska, Warszawa 1986.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787