Dylematy nauczających czytania i pisania

Bożena Pawlak

Abstrakt


Czytanie i pisanie to od dawna cenione umiejętności; wokół których w ostatnim czasie toczą się ciekawe dyskusje i spory. W tym samym bowiem momencie; gdy niektórzy boleją nad spadkiem czytelnictwa w naszym kraju; inni zwracają uwagę na fakt; iż nigdy wcześniej nie czytaliśmy tyle; co dziś (oczywiście obie strony mają na uwadze różne rodzaje czytanych tekstów). Podobnie wokół pisania toczą się dysputy np. zwolenników pisma odręcznego; kaligraficznego; z tymi; którzy za jedyne sensowne dziś narzędzie pisarskie uznają klawiaturę komputera; ipada czy iphona. Mimo tych i innych kontrowersji; większość z nas docenia znaczenie umiejętności czytania i pisania; a niektórzy nawet dostrzegają jego wyraźny wzrost we współczesnym świecie. Myślę tu np. o tych rodzicach; babciach czy dziadkach; którzy szukają możliwości; metod oraz narzędzi przyspieszających i wspierających naukę czytania i pisania ich dzieci; wnucząt. Myślę o badaczach szukających optymalnych warunków dla uczenia się i nauczania tych ważnych kompetencji. Innym efektem popularności myślenia o umiejętności czytania i pisania są też zapewne decyzje polityków odpowiedzialnych za funkcjonowanie oświaty; którzy w ostatnich latach nauczycielom wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej; czyli osobom profesjonalnie odpowiadającym za budowanie fundamentów dziecięcych umiejętności czytania i pisania; zafundowali cały ciąg zmian. Pytanie – czy aby na pewno dobrych zmian? Artykuł ma na celu dokonanie analizy wątpliwości i dylematów; które muszą dziś rozstrzygać osoby nauczające czytania i pisania.


Słowa kluczowe


czytanie; pisanie; nauczyciele; rodzice; szkoła

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cieszyńska J., Kocham uczyć czytać. Poradnik dla rodziców i nauczycieli, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2008.

Czarczyńska K., Pisanie ręczne zanika – pisma odręcznego używamy tylko kiedy musimy, http://gadzetomania.pl/5600,pisanie-reczne-zanika-pisma-odrecznego-uzywamy-tylko-kiedy-musimy (dostęp: 17.11.2016).

Czerska A., Dlaczego szkoła nie uczy czytać? http://cudownedziecko.pl/dlaczego-szkola-nie-uczy-czytac/ (dostęp: 09.09.2015).

Czerska A., Czytanie dla rozwoju. Wczesnodziecięca nauka czytania metodą Cudowne Dziecko, Wydawnictwo Instytutu Rozwoju Małego Dziecka, Warszawa 2016.

Domann G. i J., Jak nauczyć małe dziecko czytać? Cicha rewolucja, Wydawnictwo Excalibur, Bydgoszcz 1992.

Fisher R., Uczymy jak się uczyć, WSiP, Warszawa 1999.

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,394682,ekspert-mozg-pracuje-tak-samo-przy-czytaniu-ebookow-i-zwyklych-ksiazek.html (25.04.2013).

http://www.tvn24.pl/kultura-styl,8/wyniki-badan-czytelnictwa-w-polsce,638128.html (dostęp: 23.04.2016).

http://m.krytykapolityczna.pl/artykuly/czytaj-dalej/20121114/jak-czyta-nasz-mozg (dostęp: 14.11.2012).

http://kognitywnie.pl/pismo-reczne-madrosc-i-zaangazowanie/ (dostęp: 14.10.2013).

Jurek A., Metody nauki czytania i pisania z perspektywy trudności uczniów, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2012.

Kalembka J., O co chodzi z tym czytaniem? Blog psychologiczny: http://www.edukowisko.pl/?p=361 (dostęp: 17.11.2016).

Klus-Stańska D., Nowicka M., Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, WSiP, Warszawa 2005.

Krasowicz-Kupis G., Rozwój i ocena umiejętności czytania dzieci sześcioletnich, „Doradca Nauczyciela Sześciolatków”. Wydawnictwo Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2006.

Nowicka M., Szkoła nie uczy czytać. http://www.godmother.pl/blog/szkola-nie-uczy-czytac/ (dostęp: 29.01.2013).

Ober J., Trudności w czytaniu. Część 1-6. http://www.flushyoutube.com/video/b5JAJ4xz_mo (dostęp: 29.01.2013).

Rocławski B., Poradnik fonetyczny dla nauczycieli, WSiP, warszawa 1986.

Spitzer M., Jak uczy się mózg, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Woźniak O., Laptop wyłącza mózg, czyli co tracimy porzucając ręczne pisanie, http://wyborcza.pl/1,75400,16139130,Laptop_wylacza_mozg__czyli_co_tracimy__porzucajac.html?disableRedirects=true (dostęp: 11.06.2014).
DOI: https://doi.org/10.14632/eetp.2017.12.43.67

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787