The Natives are Revolting! Poza NNEST/NEST dychotomią w nauczaniu języka angielskiego

Słowa kluczowe: NEST, NNEST, reappropriation, Native-Speakerism, ELT

Abstrakt

Zagadnienie „Native-Speakerism” osadzone jest w obszarze Nauczania Języka Angielskiego (ELT).  Wykonywanie zawodu nauczyciela języka angielskiego  ulega podziałowi na dwie kategorie: pierwszą odzwierciedla pojęcie  „Native English Speaker Teachers” – NEST; drugą jest  „Non-Native English Speaker Teachers” –  NNEST. Warto zauważyć, iż w początkowym rozumieniu pojęcia  ELT było ono ukierunkowane i związane jednocześnie z zastosowaniem terminu  „native”, które cieszyło się wyraźnym prestiżem. Artykuł ukazuje iż rzeczywistość w tym zakresie zmieniła się  radykalnie i obecnie ten podział obszarowy odnosi się do określenia siebie w tych kategoriach a nie wspomnianej rzeczywistości. Sięgając do informacji zawartych w  Cambridge English, oraz badań własnych autora, autor artykułu rozpatruje stwierdzenia postawione przez Marka Kiczkowiaka w związku z początkowo konstruowanymi programami nauczania języka angielskiego  i odnajduje je  w oparciu o przestarzały i nieaktualny już  obraz  wykonywanego zawodu nauczyciela języka angielskiego i programu jego nauczania. Podsumowując, autor artykułu podnosi kwestię ponownego, odpowiedniego zastosowania pojęcia „native” w celu zakończenia szkodliwej dychotomii terminów NEST/NNEST w ELT.

Bibliografia

Davies A., The Native Speaker: Myth and Reality. Multilingual Matters, Bristol 2003.

Kiczkowiak M., IATEFL Teacher Development SIG Newsletter 73.

Lexical Lab. http://www.lexicallab.com/2016/04/celta-the-native-speaker-bias-and-possible-paths-forward/ (accessed: 21.02.17).

Medgyes P., Native or Non-Native: Who’s Worth More? ELT J 1992; 46 (4): 340-349.

Thornbury S., An A to Z of ELT. A Dictionary of Terms and Concepts. https://scottthornbury.wordpress.com/2010/04/27/n-is-for-native-speakerism/ (accessed: 21.02.17).

Walker R., Teaching the Pronunciation of English as a Lingua Franca. OUP. Oxford 2010.

Walkinshaw I., Native- and Non-Native Speaking English Teachers in Vietnam: Weighing the Benefits. December 2012–Volume 16, Number 3. TESL-EJ.

Cambridge English Research request, June 2016, http://www.cambridgeenglish.org/research-and-validation/research-and-collaboration/ (accessed: 21.02.17).

Opublikowane
2017-04-24
Jak cytować
Shaw, A. (2017). The Natives are Revolting! Poza NNEST/NEST dychotomią w nauczaniu języka angielskiego. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 12(1(43), 115-124. https://doi.org/10.35765/eetp.2016.1243.07
Dział
Teaching Foreing Languages to Children - Scientific articles