Rola mediów w powstawaniu agresji i przemocy wśród dzieci

Augustyn Okoński

Abstrakt


Agresja i przemoc to zjawiska występujące w życiu społecznym. Coraz mniejsze dzieci zachowują się agresywnie. Przyczyn ich występowania należy szukać w klimacie społecznym, sprzyjającym zachowaniom agresywnym. Do czynników wpływających na występowanie agresji i przemocy należy zaliczyć normy kulturowe, wspierające przemoc jako sposób rozwiązywania konfliktów, nieprzestrzeganie norm prawnych, konflikty polityczne, normy dotyczące stosowania prawa w rodzinie. Rozwojowi agresji sprzyjają gwałtowne zmiany społeczne, łatwy dostęp do patologicznych środowisk społecznych, postawy konsumpcyjne, bezrobocie, porażki życiowe, które widzimy i o których słyszymy na co dzień w mediach.


Słowa kluczowe


agresja; przemoc; media

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anderson J., R. Wilkins, Żegnaj telewizorku, Warszawa 2000.

Gajda J., Edukacja bez granic. O środkach masowego przekazu, Lublin 1992.

Huber F., Neuschaffer Ch., Rodzice offline? Jak nawiązać kontakt ze skomputeryzowanym dzieckiem? Warszawa 2003.

Izdebska J., Rodzina, dziecko, telewizja. Szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji, Białystok 2001.

Karbowniczek J., Wpływ mass mediów na agresywne zachowania dzieci, „Życie Szkoły”, 2003, nr 7.

Kasztelan E., Stan zareklamowania. Reklama wobec dziecka w środkach masowego przekazu, Wrocław 1999.

Klaus-Stańska D., Nowicka M., Bezpieczeństwo Dzieci. Scenariusze zajęć dla rodziców i nauczycieli, Kraków 2002.

Nagórny J., Dziecko wśród mediów, Częstochowa 2004.

Nortman R., Przemoc wśród dzieci, Kielce 2006.

Pospiszyl I., Przemoc w rodzinie, Warszawa 1994.

Pospiszyl I, Razem przeciw przemocy, Warszawa 1999.

Portmann R., Przemoc wśród dzieci, Kielce 2006.

Pufal-Struzik I., Agresja dzieci i młodzieży, Kielce 2007.

Sokołowski M., Telewizyjny świat agresji, „Edukacja Medialna”, 1998, nr 4.

Wawrzak-Chodczak M., Czy programy telewizyjne i filmy wideo są źródłem agresji u dzieci? [w]: A. Frączek, I. Pufal-Struzik (red.), Agresja wśród dzieci i młodzieży. Perspektywa psychoedukacyjna, Kielce 1996.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787