Wartości edukacyjne książek o muzyce Izabelli Klebańskiej i Anny Czerwińskiej-Rydel – raport z badań

Słowa kluczowe: edukacja muzyczna, eksperyment pedagogiczny, książki o muzyce dla dzieci, Izabella Klebańska, Anna Czerwińska-Rydel

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań własnych, których celem było sprawdzenie skuteczności oddziaływań wiedzy zawartej w książkach o muzyce autorstwa Izabelli Klebańskiej i Anny Czerwińskiej-Rydel na edukację muzyczną dzieci w wieku przedszkolnym. W celu uszczegółowienia problemu głównego postawiono pytania problemowe, dotyczące zagadnień muzycznych poruszanych w książkach, sposobów kształtowania wiedzy oraz jej percepcji. Zastosowano metodę eksperymentu pedagogicznego, technikę jednej grupy. Czynnikiem eksperymentalnym były wybrane zagadnienia z książek o muzyce wymienionych autorek. W toku badań ustalono, że wiedza zawarta w książkach I. Klebańskiej i A. Czerwińskiej-Rydel znacząco wpływa na edukację muzyczną dzieci, przyczyniając się do rozwoju umiejętności i kompetencji muzycznych dzieci cztero i pięcioletnich, a także ich zainteresowań muzycznych. Jak dotąd, analizie naukowej poddawana była jedynie warstwa poetycka dziecięcej literatury muzycznej. Interdyscyplinarne pedagogiczno-muzykologiczne badania wskazują nie tylko wartość artystyczną analizowanych dzieł, ale również możliwość i skuteczność zastosowania wiersza lub prozy jako nośnika wiedzy o muzyce. 

Bibliografia

Burowska Z., Głowacka E., Psychodydaktyka muzyczna. Zarys problematyki, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2006.

Czerwińska-Rydel A., Hanulak M., Gurowska M., Co słychać?, wyd. Wytwórnia Magdalena Kłos-Podsiadło, Warszawa 2015.

Czerwińska-Rydel A., Co tu jest grane?, wyd. Wytwórnia, Warszawa 2012.

Czerwińska-Rydel A., Jaśnie Pan Pichon. Rzecz o Fryderyku Chopinie, wyd. Bernardinum i Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa 2010.

Czerwińska-Rydel A., Marzenie Matyldy, wyd. Fundacja Rodu Szeptyckich, Warszawa 2013.

Czerwińska-Rydel A., Rydel P., Mistrz. Spotkanie z Witoldem Lutosławskim, wyd. Muchomor, Warszawa 2013.

Czerwińska-Rydel A., Moja babcia kocha Chopina, wyd. Sióstr Loretanek, Warszawa 2010.

Czerwińska-Rydel A., Sekretnik Matyldy, wyd. Bernardinum, Warszawa 2009.

Czerwińska-Rydel A., Tajemnica Matyldy, wyd. Bernardinum, Warszawa 2007.

Czerwińska-Rydel A., Tajemnicze dźwięki, wyd. AKAPIT PRESS Sp. z o.o., Łódź 2011.

Czerwińska-Rydel A., W podróży ze skrzypcami. Opowieść o Henryku Wieniawskim, wyd. Literatura, 2014.

Czerwińska-Rydel A., Wszystko gra, wyd. Wytwórnia 2015.

Klebańska I., Akolada. 8 stopień wtajemniczenia, wyd. Literatura, Łódź 2008.

Klebańska I., Jak dżdżownica akolada o muzyce opowiada, wyd. Literatura, Łódź 2013.

Klebańska I., Jak tańczono przed wiekami czyli taniec z figurami, wyd. Literatura, Łódź 2015.

Klebańska I., Kaprys, żart i inne muzyczne fanaberie, wyd. Literatura, Łódź 2011.

Klebańska I., Muzyczna zgraja, wyd. Literatura, Łódź 2009.

Klebańska I., Operowe straaachy, wyd. Literatura, Łódź 2012.

Wądolny-Tatar K., (Re)konstrukcja osoby. Chopin Anny Czerwińskiej-Rydel i Korczak Beaty Ostrowickiej, [w:] Stare i Nowe w literaturze dla dzieci i młodzieży – biografie, red. L. Urbańczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015.

Zabawa K., Najnowsza polska poezja dziecięca – wciąż w (sennym)ogrodzie i na placu zabaw, „Nowa Dekada Krakowska”, V (2016), nr 1/2, s. 20‒24.

Zabawa K., Znaczenia i sposoby kształtowania przestrzeni w opowieściach biograficznych o artystach Anny Czerwińskiej-Rydel, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” XIV (2014) z.173, s. 225‒238.

Zabawa K., Żywoty artystów w książkach dla dzieci XXI wieku, [w:] Stare i Nowe w literaturze dla dzieci i młodzieży – biografie, red. L. Urbańczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015.

Zabawa K. (red.), Z historii teorii i praktyki edukacji artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, wyd. WAM, Kraków 2014.

Opublikowane
2017-11-20
Jak cytować
Pietraszewska, D. (2017). Wartości edukacyjne książek o muzyce Izabelli Klebańskiej i Anny Czerwińskiej-Rydel – raport z badań. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 12(3(45), 157-173. https://doi.org/10.35765/eetp.2016.1245.10