Dwie Doliny Muminków? O różnicach w kreowaniu muminkowego świata w wybranych komiksach i czasopismach na polskim rynku wydawniczym

Słowa kluczowe: komiks, Muminki, czasopismo, Tove Jansson, literatura dla dzieci

Abstrakt

Prezentowane rozważania, dotyczą w sposób bezpośredni dwóch odmiennych i niekoniecznie spójnych kreacji Doliny Muminków, zwizualizowanych na łamach czasopisma „Muminki” oraz w albumach komiksowych, powstałych jako koherentny zbiór rysunkowych pasków, autorstwa Tove Jansson, publikowanych systematycznie w „Evening News”. Niniejszy artykuł stanowi zatem próbę zanalizowania i porównania dostępnych światów muminkowych, ukazanych w wybranych polskich czasopismach i komiksach. W celu usystematyzowania rozważań oraz dokonania sprawnej i przejrzystej analizy poszczególnych warstw i płaszczyzn interpretacyjnych niniejszy tekst został podzielony na części, dotyczące między innymi sfery teoretycznej, stanowiącej zbiór informacji na temat muminkowych komiksów w polskich czasopismach i albumach oraz sfery metodologicznej, obejmującej opis sposobu porządkowania rozważań i dokonywania analizy materiału badawczego. Rozważania zwieńczone zostały podsumowaniem, stanowiącym niejako próbę zdefiniowania i określenia wieku potencjalnego odbiorcy analizowanych sekwencji obrazkowych oraz obietnicę podjęcia interpretacyjnych przedsięwzięć w przypadku nietuzinkowych komiksów, autorstwa pisarki i ilustratorki fińskiej, nazywanej Mamą Muminków.

Bibliografia

Jansson T., Małe trolle i duża powódź, Nasza Księgarnia, Warszawa 1995.

Jansson T., Nowy dom Muminka, Egmont, Warszawa 2005.

Jansson T., Wyspa Muminków, Egmont, Warszawa 2006.

Pessel W. K., “Gdy kulturoznawca zamienia się w Paszczaka. Problemy katastrofy w Dolinie Muminków”, in: Powodzie, plagi, życie i inne katastrofy, ed. K. Konarska, (Colloquia Anthropologica et Communicativa seria 5), Wyd. UW, Wrocław 2012.

Rogoż M., “Muminki Tove Jansson na polskim rynku wydawniczym”, Toruńskie Studia Bibliologiczne 2011, vol.7, No 2.

Stomma L., Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1986.

Westin B., Tove Jansson. Mama Muminków. Biografia, Wydawnictwo Marginesy, Warszawa 2012.

Żukrowski W., “Jak dostały się Muminki do Polski?”, Płomyk 1974, No 6.

Dwutygodnik.com, http://www.dwutygodnik.com/artykul/5492-kolor-i-linia.html (access: 21.08.2017)

Smyk K., Sakralne wymiary drogi, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego No 17. Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec 2012, accessed online: file:///C:/Users/User/Documents/studia%20doktoranckie/artyku%C5%82y/o%20muminkach/10.smyk.pdf (accessed on: 20.08.2017)

Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Muminki (access: 20.08.2017)

Opublikowane
2018-01-17
Jak cytować
Tomas, I. (2018). Dwie Doliny Muminków? O różnicach w kreowaniu muminkowego świata w wybranych komiksach i czasopismach na polskim rynku wydawniczym. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 12(4(46), 55-69. https://doi.org/10.14632/eetp.2017.12.46.55