Vol 12, No 4(46) (2017)

Czasopiśmiennictwo dla dzieci XIX i XX wieku

Spis treści

Introduction

Wprowadzenie
Grzegorz Michalski
6
Wprowadzenie
Grzegorz Michalski
8

Scientific articles

Grzegorz Michalski
11-26
Iwonna Michalska
27-39
Helena Oskwarek, Katarzyna Szewczuk
41-53
Iwona Tomas
55-69
Olena V. Vasylenko
71-80

Teaching Foreing Languages to Children - Scientific articles

Aneta Kamińska
83-93

Teaching Foreing Languages to Children - Practice

Podejście wielozmysłowe w nauczaniu języków obcych dzieci
Tatiana Konderak
PDF
97-99
Fruit song – scenariusz zajęć z języka angielskiego dla przedszkolaków
Tatiana Konderak, Marta Markiewicz
PDF
101-117