Fidowicz, Alicja, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Polska