Pietraszewska, Danuta, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska