Tarajčáková, Edita, Katolicka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta Katedra špeciálnej pedagogiky, Słowacja