Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wychowanie w Rodzinie. Konteksty historyczne i współczesne. Międzypokoleniowy dialog o wychowaniu i edukacji XVIII–XXI wiek”

  • Anna Królikowska Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny
Opublikowane
2016-05-27
Jak cytować
Królikowska, A. (2016). Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wychowanie w Rodzinie. Konteksty historyczne i współczesne. Międzypokoleniowy dialog o wychowaniu i edukacji XVIII–XXI wiek”. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, 9(34/4), 163-166. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/102