Vol 9, No 34/4 (2014)

Rodzina i szkoła jako środowiska wychowawcze

Spis treści

Introduction

Wstęp
Katarzyna Szewczuk
PDF
7-9

Scientific articles

Andrzej Michał de Tchorzewski
PDF
9-26
Krzysztof Jakubiak
PDF
27-52
Bogusław Śliwerski
PDF
53-70
Krzysztof Biel
PDF
71-88
Małgorzata Kozak, Justyna Kusztal
PDF
89-104
Jolanta Walaszek-Latacz
PDF
105-120
Joanna Juszczyk-Rygałło
PDF
121-136

Practice

Efektywna współpraca szkoły i rodziny. Przykłady dobrych praktyk
Izabela Nadolnik
PDF
137-148
Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej dla grupy dzieci 5-letnich – „Najlepiej z rodzicami”
Martyna Szczotka
PDF
149-154

Reviews

Nauczanie języka obcego uczniów we wczesnym wieku szkolnym. Recenzja książki: M. Pamuła-Behrens, Nauczanie czytania w języku obcym w okresie wczesnoszkolnym. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012
Aneta Kamińska
PDF
155-158
Oswoić dziecięce emocje Recenzja cyklu wychowawczego: Porozmawiajmy o emocjach i uczuciach [w:] Przewodnik metodyczny. Tropiciele. Roczne przygotowanie przedszkolne , B. Janiszewska, WSiP, Warszawa 2014
Magdalena Zrałek
PDF
159-162

Conference Reports

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wychowanie w Rodzinie. Konteksty historyczne i współczesne. Międzypokoleniowy dialog o wychowaniu i edukacji XVIII–XXI wiek”
Anna Królikowska
PDF
163-166
Sprawozdanie z XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich „Polska–Bałtyk–Europa” w Szczecinie
Beata Topij-Stempińska
PDF
167-170
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej „Zacznij od Montessori… dobry start dzieci i rodziców”
Monika Mariola Kondracka
PDF
171-174
Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Dziecko – Rodzice – Nauczyciel” w Białymstoku
Barbara Surma
PDF
175-180
The 60th Anniversary of the Catechesis of the Good Shepherd “The New Child, The New Adult” - sprawozdanie z międzynarodowego kongresu w Phoenix, Arizona
Barbara Surma
PDF
181-184
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Jan Władysław Dawid – recepcja i reinterpretacja poglądów w teorii i praktyce pedagogicznej XXI wieku”
Ewa Dybowska
PDF
185-188

Teaching Foreing Languages to Children - Practice

C’est bientôt Noël - scenariusz świątecznych zajęć otwartych z rodzicami
Tatiana Konderak
PDF
189-198

Visiting the...

Afrykańskie marzenie nieosiągalnej wyuczonej przyszłości. Z wizytą w Szkole Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Kiabakari, Tanzania, Afryka Wschodnia
Agata Krupa
PDF
199-204
Visitiamo la scuola dell’infanzia “Provera” – wywiad z dyrektorem szkoły Lucio de Piccoli rozmawia Agnieszka Małgorzata Szymańska
Agnieszka Małgorzata Szymańska
PDF
205-208

Bibliography

Rodzice i szkoła jako środowiska wychowawcze Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie i jej filii
Anna Płusa
PDF
209-216