Aktualności

Tematyka kolejnych numerów

 

Vol. 12, 2017/4, No. 46

Periodicals for Children in the 19th and 20th Century

(deadline 01. 09. 2017) The issue will be released in English. We only accept articles in English

Czasopiśmiennictwo dla dzieci XIX i XX wieku (termin nadsyłania 01. 09. 2017) - przyjmujemy tylko teksty w języku angielskim

Vol. 13, 2018/1, No.47

Idee pedagogiczne Marii Montessori – wczoraj i dziś

(termin nadsyłania 15. 01. 2018) - przyjmujemy teksty w języku polskim i językach kongresowych

The Pedagogical Ideas of Mary Montessori - Yesterday and Today

(deadline 15. 01. 2018) 

Vol. 13, 2018/2, No.48

 Twórczość w edukacji XXI wieku (termin nadsyłania 15. 03. 2018) - przyjmujemy teksty w języku polskim i językach kongresowych

Creativity in Education the 21th Century 

(deadline: 15. 03. 2018)

 
Opublikowane: 2017-05-16
 
1 - 1 z 1 elementów