Call for Papers: EETP Vol.19, No 2(73) 2024: Rola rodziny i szkoły w kształtowaniu kompetencji inter- i intrapersonalnych

2023-08-29

Zapraszamy do przesyłania tekstów na temat roli rodziny, przedszkola i szkoły w kształtowaniu kompetencji inter- i intrapersonalnych. 

Redaktor numeru: dr hab. Anna Błasiak, prof. AIK

Planowane ukazanie się numeru: czerwiec 2024

Nadsyłanie artykułów: 3 stycznia 2024

przesyłanie tekstów: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/about/submissions